Основи кадрового менеджменту (2004)

Література

1. Агеев В. С., Базаров Т. Ю., Скворцов В. В. Методика складання соціально-психологічної характеристики для атестації кадрів. - М.: Изд-во МГУ, 1986.

2. Беклемішев Е. П. Оцінка ділових якостей керівників і спеціалістів. - М., 1990.

3. Гончаров В. В. В пошуках досконалості управління: Посібник для вищого управлінського персоналу. - М.: Сувенір, 1993.

4. Ковальов А. Г. Керівнику про працівника. - М., 1988.

5. Коханов Е. Ф. Відбір персоналу і введення в посаду. - М.: Изд-во ГАУ, 1996.

6. Курочкін А. С. Організація управління підприємством: Підручник. - К.: МАУП, 1996.

7. Матвєєв Г. Г. Роботі кадрових служб - нова якість: Метод. рекомендації. - М., 1987.

8. Метланд Я. Керівництво з управління персоналом у малому бізнесі: Пер. з англ. - М.: ЮНИТИ, 1996.

9. Попов Г. Х. Оцінка працівників управління. - М.: Моск. рабочий, 1970.

10. Збірник ділових ігор, конкретних ситуацій і практичних завдань: Метод. посібник / В. І. Матірко, В. В. Поляков, І. М. Стариков, Ю. А. Ткаченко; Под ред. В. І. Ма-Тирке. - М.: Висш. шк., 1991.

11. Тарасов В. К. Персонал-технологія: добір і підготовка менеджерів. - Л.: Машиностроение, 1989.

12. Травин В. В., Дятлов В. А. Менеджмент персоналу підприємства. - М.: Справа, 1998.

13. Филиппов А. В. Работа с кадрами: психологічний аспект. - М.: Економіка, 1990.

14. Щокін Г. В. Оцінка керівників і фахівців виробництва. - К.: Знання, 1989.

15. Щокін Г. В. Психологічні методи роботи з кадрами. - К.: Знання, 1989.

16. Щокін Г. В. Робота з резервом керівних кадрів. - К.: Знання, 1989.

17. Ефективність праці керівника. - М.: Думка, 1982.

18. Campbell C., Cheek G. Putting training to work / / J. Eur. Ind. Train. - 1989. - 13. - № 4. - Р. 32-36.

19. Hyrvikallio M. The engineering profession / / Eff. Eng. Educ. - Helsinki, 1988. - Р. 91-96.

20. Kihlman T. Profile and the engineer of 2001 / / Eff. Eng. Educ. - Helsinki, 1988. --

Р. 81-90.

21. Makin P., Robertson I. / / Person. Manag. - 1986. - № 11. - Р. 38-40.

22. Mallory G., Molander C. Managing in the front line: the changing role of supervisors / / J. Gen. Manag. - 1989. - 14. - № 3. - Р. 35-45.

23. Management Today. - 1987. - № 3.

24. Michel J. Women in engineering education / / Eff. Eng. Educ. - Helsinki, 1988. - Р. 146.

25. Porter J., Muller H., Rehder R. The making of maragers: an American perspective / / J. Gen. Manag. - 1989. - 14. - № 4. - Р. 62-74.

26. Schwingen E. Personal an Hoschulen 1980 bis 1987 / / Wirt. und Statist. - 1989. - № 10. - S. 635-641.

27. Zwischenbilanz der Konzertierten Aktion Weiterbildung / / Inf.-Bild. Wiss. - 1989. - № 11. - S. 155-157.