Основи управління якістю (2002)

Глава 2. Загальні відомості про стандарти ISO серії 9000

Глава 2. Загальні відомості про стандарти ISO серії 9000