Основи управління якістю (2002)

2.1. Етапи стандартизації вимог до забезпечення і управління якістю

Відповідно до принципу відображення якість продукції забезпечується якістю виконання кожного з елементів петлі якості та якістю організаційно-управлінської системи. Елементи петлі якості: маркетинг, проектування продукції, розробка процесів закупівлі, виробництво і надання послуг, перевірка, пакування і складування продукції, її збут і продаж, монтаж та здача в експлуатацію, експлуатація, технічна допомога і обслуговування, утилізація або вторинна переробка після закінчення терміну експлуатації. Система якості може охоплювати різні елементи петлі якості і обов'язково поширюється на організаційно-управлінську систему.

Стандарт на систему якості - це документ, що встановлює вимоги до системи якості, яка може охоплювати різні елементи життєвого циклу (петлі якості) продукції. Стандарти на системи якості застосовують тоді, коли підприємство, організація або установа повинна забезпечити стабільне відповідність продукції певного рівня вимог.

Розглянемо етапи стандартизації вимог до забезпечення і управління якістю.

Перший збірник стандартів, що містять вимоги до забезпечення та керування якістю, що з'явився після Другої світової війни для постачальників військової промисловості. У 60-і роки ця збірка вимог військової спрямованості став використовуватися в цивільній промисловості, в першу чергу при виробництві літаків та автомобілів, а також у машинобудівній промисловості. У цей час стандарти, що містять вимоги до забезпечення якості, знаходилися на рівні відповідних внутрішніх стандартів компаній або груп компаній (рис. 16). Наприкінці 70-х років почалися роботи, насамперед у Великобританії, а також у деяких дру -

гих європейських країнах (Швейцарії та Нідерландах), по формулюванню зовнішнього національного стандарту забезпечення якості. Стандарт Великобританії Б8 5750 був прийнятий в 1979 р. і став базовим при розробці міжнародних стандартів, що містять вимоги до забезпечення якості та управління якістю. Починаючи з 1979 р. стандартизація у сфері забезпечення якості вийшла на рівень прийняття національних стандартів у ряді провідних країн.

У 1987 р. Міжнародна організація по стандартизації ISO розробила і прийняла серію стандартів ISO 9000, взявши за основу стандарт Великобританії BS 5750. Перший регіон, усвідомив важливість цього просування - Європа, - впровадив стандарти ISO, ввів сертифікацію на відповідність цим стандартам і проголосив її як стратегію усунення перешкод вільної торгівлі. Вже в 1987 р. кожна країна-член ЄС та Європейської асоціації вільного обміну (ЕАСО) (Німеччина, Австрія, Бельгія, Данія, Іспанія, Фінляндія, Франція, Греція, Ірландія, Ісландія, Італія, Люксембург, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Великобританія , Швеція і Швейцарія) взяла зобов'язання застосовувати ці стандарти. У листопаді 1987 р. стандарти ISO серії 9000 були прийняті Європейським комітетом з стандартизації і введені в вигляді європейських стандартів EN серії 29000 "Загальне керівництво якістю і стандарти по забезпеченню якості. Керівні вказівки до вибору і застосування". Відразу ж після затвердження стандарти ISO серії 9000 стали широко застосовуватися практично на всіх континентах земної кулі.

У цьому питанні цікавий досвід Японії. Беручи участь у всіх засіданнях ISO / TK 176, Японія не вводила стандарти ISO 9000 у зв'язку з тим, що ці стандарти відображають мінімальний рівень вимог до систем якості. Японські ж системи якості знаходяться на значно вищому рівні, про що свідчить якість японських товарів. Однак невиконання вимог цих стандартів створило Японії деякі труднощі в торгівлі на ринку ЄС, і в 1991 р. Японія ввела як національні стандарти ISO серії 9000.

У 1994 р. в галузі управління і забезпечення якості трьома автомобільними компаніями - "General Motors", "Ford" і "Chrysler" - були розроблені стандарти нової серії - QS серії 9000. Поряд з вимогами, що містяться у стандартах ISO серії 9000, стандарти QS серії 9000 мають ряд додаткових вимог, специфічних для автомобільної промисловості. Всі постачальники великої автомобільної "трійки" повинні виконувати вимоги стандартів QS серії

9000.

Після виходу в 1987 р. стандартів ISO серії 9000 кожні чотири роки організацією ISO приймаються нові редакції цих стандартів.

В Україні стандарти ISO серії 9000 були прийняті в 1995 р. як національні (ДСТУ ISO 9000).