Оцінка вартості підприємства (бізнесу) (2009)

6.2. Ринковий підхід до оцінки вартості машин і устаткування

Ринковий підхід до оцінки вартості машин і встаткування виражений насамперед методом прямого порівняння. Об'єкт- аналог повинен мати те ж функціональне призначення, а також конструкторсько-технологічний кошт, що й оцінюваний.

Розрахунки методом прямого порівняння продажів провадять у два етапи:

пошук об'єкта-аналога;

внесення коректувань у ціну аналога.

Використовують два види коректувань:

а) абсолютні, внесені додатком або вирахуванням суми виправлення;

б) коефіціентні, внесені за допомогою множення абсолютної величини вартості на відповідний коефіцієнт.

Таким чином, вартість машини або одиниці встаткування встановлюють по формулі

Смо = Сан * ДО1 * ДО2 * ДО3 * Кn + Cдоп

де Смо — вартість машини або одиниці встаткування;

Сан — вартість об'єкта-аналога;

ДО1, ДО2, ДО3,Кn — коригувальні коефіцієнти, що враховують відмінності в значеннях параметрів оцінюваних об'єктів і аналогів;

Сдоп — вартість додаткових устроїв, наявністю яких відрізняється порівнюваний об'єкт.

При використанні методу прямого порівняння продажів у першу чергу вносять коефіціентні коректування, а потім абсолютні виправлення.