Облік видів економічної діяльності

2.6.4. Визначення валового доходу

У податковому обліку визначається валовий дохід, що є

загальною сумою доходу від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами.

Валовий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відрізняється від доходу в бухгалтерському обліку головним чином датою його визнання — валовий дохід визнається за першою подією — чи то відвантаження продукції, чи отримання передоплати. Крім того, до валового доходу включається акцизний збір, який одночасно відноситься до валових витрат. ПДВ до валового доходу не включається.

Отже, в нашому попередньому прикладі валовий дохід визнаватиметься в обох випадках за першою подією.

До валових доходів від позареалізаційних та інших операцій відносять, зокрема:

1.Штрафи, пені, неустойки, що отримуються.

2.Прострочену кредиторську заборгованість.

3.Курсові різниці позитивні.

4.Аванси отримані.

5.Доходи від спільної діяльності і дивіденди від нерезидентів.

6.Отриману безоплатно фінансову допомогу.

7.Прибуток від реалізації основних засобів.

8.Матеріали від ліквідації основних засобів.

9.Безоплатно отримані ТМЦ і основні засоби.

10. Відсотки банку за користування коштами підприємства.