Облік видів економічної діяльності

2.7. Облік власного капіталу

Нормативна база

1.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353.

2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997 р. № 283.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про власний капітал", 15, "Дохід", 16 "Витрати"