Облік видів економічної діяльності

3.4. Облік реалізації товарів в оптовій торгівлі

Відвантаження товарів зі складу оформлюється товарно-супроводжувальними (рахунок-фактура, накладна, товарно-транспортна накладна, податкова накладна) та розрахунковими (платіжна вимога-доручення) документами.

Дохід від реалізації товарів згідно з принципом нарахування визнається за датою відвантаження товарів.

Купівельна вартість реалізованих товарів списується в дебет рахунку 902, дохід від реалізації відображається за кредитом субрахунку 702.

Бухгалтерські проведення з реалізації товарів в оптовій торгівлі подано в табл. 3.3 на прикладі: оприбутковано товар вартістю 1000 грн. (відповідно, ПДВ — 200 грн.) — за прикладом в таблиці 3.1; реалізовано товар за 1300 грн. без ПДВ (ПДВ — 260 грн.); витрати обігу становили 80 грн.

Таблиця 3.3