Облік видів економічної діяльності

9.2. Оподаткування неприбуткових організацій

Неприбуткові організації користуються значною кількістю пільг в оподаткуванні.

Податок на прибуток

Відповідно до Закону [І], від сплати податку на прибуток звільняються неприбуткові організації в разі одержання ними доходів у вигляді:

— коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

— пасивних доходів (роялті, дивіденди, відсотки);

— коштів або майна, які надходять від основної діяльності або як компенсація вартості наданих державних послуг (для першої групи);

— дотацій або субсидій, отриманих з державного чи місцевого бюджетів, державних цільових фондів чи в рамках благодійництва в тому числі гуманітарної чи технічної допомоги, що надані неприбутковим організаціям згідно з умовами міжнародних договорів;

— коштів, які надійшли у вигляді внесків (для третьої та п'ятої груп).

Якщо неприбуткова організація отримує дохід з інших джерел, вона зобов'язана сплатити податок на прибуток. У такому разі податок на прибуток визначається як сума доходів, отриманих з таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, але не вище від суми таких доходів. Доходи від комерційної діяльності — здавання приміщень в оренду, друк та продаж газет оподатковуються на загальних підставах. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

Згідно з підпунктом 7.11.9 Закону [І], якщо доходи неприбуткової організації четвертої групи, отримані протягом звітного (податкового) року з відповідних джерел, на кінець першого

кварталу наступного за звітним року перевищують 25 % від загальних валових доходів, отриманих протягом такого звітного (податкового) року, така неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок з нерозподіленої суми прибутку за ставкою 25 % до суми такого перевищення. Внесення до бюджету зазначеного податку здійснюється за результатами першого кварталу наступного за звітним року у строки, встановлені для інших платників податку.

Податок на додану вартість

Статтею 2 Закону [8] визначено категорії платників ПДВ. Неприбуткові організації, як правило, не потрапляють до жодної з категорій. Однак при здійсненні діяльності, яка спрямована на одержання прибутку (якщо останнє не заборонено законами і статутними документами), вони повинні зареєструватися платником ПДВ, якщо обсяг доходів від операцій, не звільнених від обкладання ПДВ, перевищує 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Зокрема, відповідно до ст. 5 Закону [8] звільнені від оподаткування операції з надання:

— послуг з вищої, середньої, професійно-технічної і початкової освіти закладами освіти, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на надання таких послуг, і послуг з виховання і освіті дітей будинками культури в сільській місцевості, дитячими музичними і художніми школами, школами мистецтв відповідно до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.98 р. № 61;

— послуг з охорони здоров'я закладами охорони здоров'я, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на надання таких послуг, відповідно до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.98 р. № 1602;

— культових послуг і продажу предметів культового призначення релігійними організаціями згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.97 р. №1010;

— благодійної допомоги тощо.

Комунальний податок

Усі неприбуткові організації, якщо вони не звільнені рішенням місцевих рад народних депутатів, сплачують комунальний податок на загальних підставах (крім неприбуткових організацій першої групи, які не сплачують цей податок).

Плата (податок) за землю

Пільги надаються таким неприбутковим організаціям:

— вітчизняним дослідним господарствам науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічним училищам;

— органам державної влади та органам місцевого самоврядування;

— органам прокуратури, закладам, установам та організаціям, які повністю утримуються за рахунок бюджету;

— спеціалізованим санаторіям України для реабілітації хворих згідно зі списком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України;

— дитячим санаторно-курортним та оздоровчим закладам України;

— громадським організаціям інвалідів України;

— вітчизняним закладам культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту;

— зареєстрованим релігійним та благодійним організаціям, які не займаються підприємницькою діяльністю.

У тих випадках, коли неприбуткова організація — пільговик зі сплати земельного податку — передає в оренду об'єкт — земельну ділянку, будинок, споруду тощо "непільговій" організації, податок з відповідної земельної ділянки сплачується на загальних підставах та в повному розмірі.

Суттєво, що об'єктом плати за землю є земельна ділянка, яка перебуває у власності або користуванні. Платником плати за землю є власник землі або землекористувач, тому за земельні ділянки, які не є власністю неприбуткових організацій, податок на землю не сплачується.

Оподаткування заробітної плати

Заробітна плата оподатковується на загальних підставах. Більшість неприбуткових організацій належать до перших класів за рівнем професійного ризику виробництва, тобто мають відносно невелику ставку збору на страхування від нещасних випадків.