Облік видів економічної діяльності

Розділ 10. ОБЛІК ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Нормативна база

1.Закон України "Про видавничу справу" від 05.06.97 р. № 318/97.

2.Закон України "Про друковані засоби масової інформації (преси) в Україні" від 16.11.92 р. № 2782-ХІІ.

3.Закон України "Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах" від 15.09.95 р. № 327/95.

4.Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23.03.96 р. № 98/96-ВР.

5.Закон України "Про охорону праці" від 14.10.92 р. № 2694-ХІІ.

6.Закон України "Про відпустки" від 15.11.96р. № 504/96-ВР.

7.Закон України "Про Єдиний митний тариф" від 05.02.92 р. № 2097.

8.Закон України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" від 06.03.2003 р. № 601-IV.

9.Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.97 р. № 400/97.

10.Закон України "Про авторське право та суміжні права" від 23.12.93 р. №3792.

11.Постанова Кабінету Міністрів України "Про державний реєстр видавців, виробників і розповсюджувачів видавничої продукції" від 28.09.98 р. № 1540.

12.Постанова Кабінету Міністрів України "Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств і розміри реєстраційних зборів" від 17.11.97 р. № 1287.

13.Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці" від 01.08.92 р. №442.

14. Правила розповсюдження періодичних друкованих видань, затверджені Держкомітетом зв'язку України, Міністерством інформації України, Міністерством транспорту України від 10.12.98 р. № 169/81/492.

15.Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні, затверджене наказом Держкомітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України від 09.08.2001 р. № 193.

16.Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг), затверджені наказом Держкомітету промислової політики України від 02.02.2001 р. № 47.

17.Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Міністерства праці України від 01.09.92 р. № 41.

18.Списки № 1290 — Списки виробництв, цехів, професій і посад, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. № 1290.

19.Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.94 р. № 162.

20.Перелік виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 р. № 163.

21.Порядок ведення обліку отриманих валових доходів і валових витрат при здійсненні видавничої діяльності, виготовленні та розповсюджуванні книжкової продукції, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.2003 р. № 1478.