Історія економічних учень (2005)

РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГІЯ І ЗАВДАННЯ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ

Історія науки є знаряддям досягнення нового... В момент перелому наукової свідомості людства так, і лите так відкрите нове може стати величезною духовною цінністю в житті людини. Цей злободенний інтерес історії науки, крім її значення як пошуку істини, ми не можемо і не повинні забувати.

В. Вернадський

Ми суть тільки те, що ми суть, лише разом з усім своїм минулим. Ми не можемо відштовхнути його, не втративши самих себе. Ми повинні якнайглибше зрозуміти і засвоїти його, для того, щоб стати самим собою.

К. Ясперс