Маркетинг (2002)

РОЗДІЛ 2. МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА.

РОЗДІЛ 2. МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА.

Інформація є не менш важливим ресурсом і об'єктом управління, ніж трудові, Фінансові чи природні ресурси. Для виконання маркетингових завдань і досягнення ринкового успіху підприємству необхідна актуальна, достовірна та вичерпна інформація про клієнтів, конкурентів, постачальників, посередників. Не менш важливо здійснювати моніторинг економічних, демографічних, політичних, науково-технічних факторів, які впливають-на маркетингову діяльність підприємств.

Протягом тривалого періоду часу інформаційному забезпеченню на вітчизняних підприємствах приділялось недостатньо уваги, що спричинило існування так званого «інформаційного вакууму». Переорієнтація країни на ринкову економіку, формування конкурентного ринкового середовища сприяють відмові від негативної тенденції та зумовлюють необхідність створення на підприємствах маркетингової інформаційної системи (МІС).

Після вивчення розділу Ви зможете:

– охарактеризувати фактори макро- і мікросередовища, в якому функціонує підприємство;

– описати основні складові маркетингової інформаційної системи;

– перерахувати етапи маркетингового дослідження;

– порівняти переваги і недоліки різних видів маркетингової інформації та методів її збирання.