Маркетинг (2002)

РОЗДІЛ 3. КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ.

РОЗДІЛ 3. КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ.

Для визначення свого місця на будь-якому ринку (споживчому, чи ринку організацій-споживачів) виробник повинен його ретельно проаналізувати. Дослідження та аналіз ринку — це не самоціль, а джерело інформації для прийняття менеджером із маркетингу ефективного управлінського рішення. Аналіз ринку починається з дослідження поведінки покупців та з'ясування основних мотивів придбання ними товарів та послуг. Адже покупці по-різному використовують товари, а головне — купують їх, керуючись різними мотивами. Тому виробникам варто поділити ринок на певні сегменти за цими мотивами та іншими ознаками, а вже потім пропонувати цільовим споживачам товар, вироблений із максимальним урахуванням цих ознак.

До проблем, що їх розглядають у ході комплексного дослідження ринку, належать визначення місткості ринку та окремих його сегментів, кон'юнктурні та прогнозні дослідження обсягів збуту, аналіз практики діяльності конкурентів та ін. У ході дослідження важливо визначити привабливі напрями майбутніх маркетингових зусиль підприємства, а також окреслити зони підвищених ризиків і небезпек, яких треба уникати.

Після вивчення розділу Ви зможете:

– осягнути специфіку роботи на споживчому ринку та ринку організацій-споживачів;

– описати процес прийняття споживачем рішення про купівлю товару;

– визначити місткість ринку і проаналізувати його кон'юнктуру;

провести сегментацію ринку і вибрати цільові сегменти;

охарактеризувати стратегії охоплення ринку, що їх може використати підприємство.