Маркетинг (2002)

РОЗДІЛ 5. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА.

РОЗДІЛ 5. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА.

Другою складовою комплексу маркетингу є ціна, яка може мати найрізноманітніші види. Так, розрізняють ціни оптові й роздрібні, прейскурантні і контрактні, світові, експортні, базисні, монопольні тощо.

Виважена цінова політика здійснює значний вплив на ринковий успіх підприємства. Ціни часто змінюються протягом життєвого циклу товару: від високих для залучення покупців-новаторів, що орієнтуються на престиж, до низьких, розрахованих на масовий ринок.

Ціни тісно пов'язані з іншими складовими комплексу маркетингу підприємства, передусім із самим товаром, його якісними характеристиками, рівнем сервісу тощо. Рівень цін пов'язаний також з обраною системою розподілу товару і витратами на його просування. Групи товарів із різними рівнями цін залучають різні сегменти ринку.

Формування цінової політики підприємства передбачає прийняття великої кількості стратегічних і тактичних рішень. Найскладніші рішення пов'язані із встановленням цін на нові товари. Після виходу товару на ринок відбувається пристосування ціни до змін кон'юнктури ринку на різних стадіях життєвого циклу товару.

Після ознайомлення з матеріалом розділу Ви зможете:

– охарактеризувати процес визначення вихідної ціни на товар;

– проаналізувати фактори, що впливають на цінову політику підприємства;

– зрозуміти сутність різних цінових стратегій;

– опанувати методи ціноутворення.