Маркетинг (2002)

РОЗДІЛ 6. МАРКЕТИНГОВА ЗБУТОВА ПОЛІТИКА.

Методи розповсюдження, збуту товару є третім елементом комплексу маркетингу. Для тих, хто часом ототожнює маркетинг із збутом, ще раз зауважимо, що це лише одна складова маркетингової діяльності, хоча і дуже важлива.

Збутова політика фірми має органічно поєднуватись з іншими елементами комплексу маркетингу: характеристиками товару, його позиціонуванням на ринку, ціновими стратегіями, методами просування товару. Витрати на збут становлять часом до 50 % роздрібної ціни товарів, тому питання розподілу своєї продукції виробники мають опрацьовувати дуже ретельно.

Збутову діяльність підприємств розглядають, як звичайно, у двох аспектах. Перший передбачає пошук відповідей на запитання: Як побудувати ефективну систему розподілу, сформувати канали збуту? Скільки і яких представників залучити до цієї діяльності? Другий аспект стосується організації фізичного переміщення товарів, їх транспортування і складування. Ці питання розглядає збутова логістика.

Після ознайомлення з матеріалом розділу Ви зможете:

– охарактеризувати різні види каналів розподілу, їх довжину і ширину;

– провести порівняльний аналіз характеристик оптових посередників різних типів;

– класифікувати підприємства роздрібної торгівлі;

– опанувати основи збутової логістики.