Сучасні економічні системи (2006)

ТЕМА 2. ТЕОРІЇ ЕВОЛЮЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Питання щодо еволюції економічних систем перебували і перебувають в центрі уваги науковців та політиків. Одні з них намагаються пізнати закономірності становлення, функціонування та зміни економічних систем задля того, щоб продовжити існування старої економічної системи, інші - для того, аби прискорити її зміну новою, більш прогресивною.