Сучасні економічні системи (2006)

ТЕМА 6. ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ КРАЇН З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Як вже зазначалося, до країн з перехідною економікою правомірно відносити будь-які країни, в яких здійснюється перехід від однієї економічної системи до іншої. В історичному розвитку то був перехід від менш прогресивної економічної системи до більш прогресивної. Проте на межі 80-х - 90-х років XX століття людство зіткнулося з масовим переходом країн від недобудованої економічної системи соціалізму до капіталізму. Тобто повторився феномен, що в свій час мав місце в Англії та Франції, в яких через певний час після перемоги буржуазних революцій відбулося відновлення феодальних порядків.