Сучасні економічні системи (2006)

ТЕМА7. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗБЛИЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

З 50-х років XX століття у зв'язку із зростанням і якісною зміною продуктивних сил, розвитком міжнародного поділу праці, посиленням процесів глобалізації та інтернаціоналізації виробництва і капіталу стали більш помітними тенденції зближення економічних систем. Ці тенденції одержали і продовжують одержувати неоднозначне тлумачення не тільки серед науковців, але й серед пересічних громадян.