Менеджмент (2015)

Управлінський контроль

Управлінський контроль в менеджменті є особливим процесом, на який впливає велика кількість різноманітних факторів. Багато вчених написали по управлінському контролю статті, які дозволяють виділити наступні етапи управлінського контролю:
1) визначення реальних процесів на підприємстві;
2) порівняння встановлених результатів управлінського контролю на підприємстві із впровадженими стандартами;
3) реакція на порівняння та коригування стандартів менеджменту.

Сутність управлінського контролю визначається процесом досягнення цілей компанії завдяки постійному моніторингу діяльності організації та вирішенні проблем, які виникають в ході господарської діяльності.

Управлінський контроль - це функція, що є змістом зворотнього зв'язку.

Мета управлінського контролю в менеджменті - зблизити фактичні результати до нормативних.

Класифікація управлінського контролюЗа часом здійснення контрольних операцій управлінський контроль поділяють на випереджуючий, поточний та заключний;

За цілями та задачами системи управлінського контролю поділяють на: контроль за виконанням поточних рішень, управлінський контроль за діяльністю окремих виробничих підсистем, стратегічний управлінський контроль.

За об'єктами контролю: сроки виконання накаів, термін виконання роботи окремою групою, дотримання встановлених стандартів по часу, використання техніки та ін.

За глибиною впливу керівника: моніторинг, оперативне втручання, управлінський контроль за результатами виробничої та управлінської діяльності;

За використанням обладнання для контрольних операцій: журнали, графіки; автоматизація контролю, комбіновані системи контролю.

Класифікація фінансового контролю:


  • Фінансовий аналіз: аналіз звітності, фінансових показників, беззбитковості;
  • Бюджетування
  • Аудит: внутрішній та зовнішній аудит.