Антикризове управління підприємством (2005)

6.5. Внутрішні перемінні як потенціал фірми і джерело її дестабілізації

Як було сказано вище, ресурси в процесі функціонування системи управління виконують складні, але цілком визначені функції, взаємодіючи між собою. Якщо розглядати спільно рис. 2.5 і 2.6, то добре видно, як поставлена мета за допомогою таких перемінних, як технологія, структура, і функціональні зони, переходить у забезпеченість ресурсами, що, особливим чином взаємодіючи між собою, досягають бажаного результату і одержують запланований ефект. З кожною такою ресурсною взаємодією (як говорилося раніше — я. 6.4) пов'язані дві події:

початок дії;

закінчення дії.

Так, дія обслуговування клієнта касиром пов'язана з подіями. Початок обслуговування" і "Закінчення обслуговування". Прикладами дій виробничої ділянки служать дії транспортування заготівлі, обробки деталі, переналагодження верстата й ін.

Дія, як правило, являє собою цілеспрямований захід, виконуваний управлінням деякої підсистеми і спрямований на досягнення визначеної мети. Тому дія планується і може знаходитися в наступних видах:

1)запланована;

2) почата;

3) закінчена;

4) перервана з якої-небудь причини.

При успішному закінченні дії можна вважати, що поставлена мета досягнута.

У системах управління використовується, як правило, велика кількість різноманітних дій. Так, для каси торгового центра дії обслуговування різних клієнтів відрізняються один від одного за тривалістю, терміном початку і закінчення, а якщо становить інтерес індивідуальна інформація про клієнтів, то й особливостями клієнта, що бере участь у дії. Тому кількість дій у системі управління лімітується лише часом розгляду системи.

Дія з нульовою тривалістю являє собою подію. Дане співвідношення справедливе, якщо протягом виконання дії воно не переривалося нерегулярними подіями.

Якщо під час протікання дії d, тобто на інтервалі [tH, tK] відбулася нерегулярна подія 5, що торкається ресурсів дії d, то в загальному випадку подальше протікання дії може виявитися неможливим. Наприклад, дія обслуговування клієнта в касі торгового центру переривається нерегулярною подією відключення касового апарата через замикання електропроводки. У цьому випадку результатом дії буде не стан Х+ до, а стан X+s, обумовлений нерегулярною подією s.

Дія d може початися, якщо значення параметрів його релевантних ресурсів Х-н (Rd) відповідає деякій умові. Наприклад, дія обслуговування клієнта в касі торгового центру може початися, якщо є клієнт і касир вільний. У противному випадку дія початися не може.

Дія прив'язана до тимчасової осі: починається в момент tH і кінчається в tt Якщо в описі дії виключити прив'язку до тимчасової осі, залишивши лише тривалість її виконання At, то буде мати місце віртуальна (можлива) дія.

Таким чином, виділення ресурсів релевантній події є важливим етапом опису системи управління, тому що воно формалізує взаємодію ресурсів системи між собою, відбиваючи структурну і динамічну зв'язність складових елементів системи управління. Виділенням релевантних події ресурсів відкривається можливість при моделюванні події розглядати зміни стану не всієї моделі системи, а лише деякої локальної, часто дуже обмеженої її частини. Це спрощує моделювання, зменшує обсяг використовуваних даних, робить опис знань компактним і ясним.

З іншого боку, за допомогою подібного моделювання можна перевірити внутрішні перемінні і визначити їхній потенціал, що дозволяє поряд з іншими складовими, котрі ми розглянемо нижче, мати уявлення про потенціал організації і можливості його стійкого розвитку.