Антикризове управління підприємством (2005)

РОЗДІЛ 4. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

РОЗДІЛ 4. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ