Аналіз національної економіки (2003)

10.2. Методика аналізу тенденцій динаміки зайнятості

Аналіз тенденцій зайнятості охоплює визначення:

динаміки кількості зайнятих:(10.12)

де Т?Е — темпи зростання зайнятості; Eh £, _ і — чисельність зайнятих в періоді / і (t- 1);

структури зайнятості — основна діяльність, додаткова робота, неповна зайнятість; рівня зайнятості.динаміки збалансованості робочої сили і робочих місць на рівні галузі або регіону.

На структуру зайнятості впливає інвестиційна, структурна, соціальна політика.

Для аналізу динаміки збалансованості робочої сили і робочих місць на рівні галузі або регіону застосовуються два показники:

оборот робочих місць;

оборот робочої сили.

Галузевий оборот робочих місць, по суті, збігається з динамікою зайнятості. Це пояснюється тим, що в межах певної галузі процеси розширення і скорочення виробництва відбуваються одночасно, що зумовлює постійні коливання зайнятості.

Для характеристики обороту робочих місць розраховуються:

темп створення нових робочих місць Тсг',

темп ліквідації робочих місць Тя.

Ці показники визначаються за формулами:Економічний зміст цього показника полягає у тому, що він характеризує частку створених та ліквідованих робочих місць поточного року в загальній їх кількості у попередньому році.

Крім обороту робочих місць розраховується також їх надлишковий оборот (0,iNt) за формулоюВідомо, що в попередньому періоді у галузі функціонувало 250 тис. робочих місць. У розрахунковому періоді коефіцієнт приросту створення робочих місць дорівнюватиме 0,75, а кількість ліквідованих робочих місць досягне 4 тис. Обчислити:

кількість створених робочих місць у розрахунковому періоді:темп ліквідації робочих місць:

де ипр, — кількість безробітних, працевлаштованих у періоді t; Е,-1 — загальна кількість зайнятих у періоді t — І.(10.28)

де Ewt — кількість звільнених працівників у періоді /.

Економічний зміст цього показника полягає у тому, що він характеризує частку працевлаштованих і звільнених у поточному році у загальній кількості працюючих у попередньому році.

Зіставлення динаміки робочих місць і робочої сили дозволяє виявити збалансованість між темпами їх зміни на ринку праці. Умовою рівноваги є:

(10.33)