Сучасна економіка (2005)

13.2. Сутність і форми інтенсивного відтворення

Існують два типи розширеного відтворення: екстенсивний та інтенсивний. Екстенсивний передбачає зростання обсягів виробництва на незмінній основі, залучення додаткових ресурсів — трудових, матеріальних і фінансових, інтенсивний — розширення виробництва за рахунок підвищення продуктивності праці.Тривалий час у нашій країні переважав екстенсивний тип відтворення. Нині його можливості вичерпані. Перехід до інтенсивного типу відтворення означає підвищення ефективності суспільного виробництва, поліпшення якості продукції та послуг в усіх галузях господарства країни на основі зростання продуктивності праці. Підвищення ефективності виробництва відображується у зростанні продуктивності праці на одиницю продукції. Воно ґрунтується на застосуванні досягнень науково-технічного прогресу, глибокій технічній реконструкції виробництва.

Розрізняють чотири форми інтенсивного відтворення, які характеризуються різним поєднанням ресурсів, вибором пріоритетів їхнього використання: фондомістка, фондозберігаюча, нейтральна і всебічна. За всіх форм забезпечується підвищення продуктивності праці, проте різними способами (рис. 91).