Управління проектами (2006)

ТЕМА 5. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ПРОЕКТНОЇ КОМАНДИ

ТЕМА 5. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ПРОЕКТНОЇ КОМАНДИ