Фінансова діяльність підприємства (2000)

5.4. Акцизний збір

На окремі високорентабельні товари, а також на деякі товари, за якими за даних умов відсутня конкуренція у сфері виробництва і продажу (монопольні товари), держава встановлює спеціальний непрямий податок — акцизний збір.

Акцизний збір включається в ціну товару, але виключається з валового доходу підприємства.

Товари, які, згідно з чинним законодавством, обкладаються акцизним збором, називаються підакцизними. Вся сума акцизного збору перераховується до державного бюджету.

Акцизний збір стягується:

при реалізації підакцизних товарів на внутрішньому ринку;

при реалізації підакцизних товарів на експорт на бартерних умовах або на умовах оплати їх вартості за національну валюту України;

за підакцизні товари, які ввозяться з-поза меж митних кордонів України, незалежно від валюти розрахунків та способу розрахунків.

Перелік товарів, на які встановлюється акцизний збір, його ставки затверджуються Верховною Радою України, а в окремих випадках — Урядом України. Ставки акцизного збору встановлюються або у процентах до ціни продажу підакцизного товару без урахування акцизного збору і без ПДВ (останній, як відомо, навпаки, — обчислюється зі всієї продажної вартості товару, включаючи акцизний збір), або у твердих розмірах (у гривнях чи в євро) з одиниці товару (літр, кілограм, штука, кубічний метр тощо). Якщо акцизний збір встановлений у євро, він підлягає сплаті в національній валюті за курсом Національного банку України, що діє на перший день кварталу, у якому здійснюється реалізація підакцизного товару, й залишається незмінним протягом усього кварталу.

Приклади.

Фабрика шкіргалантереї за березень 2001 р. відвантажила покупцям 1400 пальт із натуральної шкіри, договірна ціна яких (без акцизного збору і ПДВ) складає 375,8 тис. грн. Ставка акцизного збору на одяг з натуральної шкіри — 35%. Отже, розмір акцизного збору становить 131,5 тис. грн. (375,8 + 0,35-375,8), вартість усієї партії товару без ПДВ — 375,8 + 131,5 = 507,3 тис. грн., а з ПДВ вона дорівнює 608,8 тис. грн. (507,3 • 1,2).

Пивзавод за березень 2001 р. відвантажив покупцям 18 000 декалітрів пива, договірна ціна якого (без акцизного збору і ПДВ) — 10,60 грн. за один декалітр. Акцизний збір на пиво вітчизняного виробництва — 0,6 євро за один декалітр, курс української гривні до євро на 01.01.2001 р. — 5,07. Акцизний збір на один декалітр у гривнях — 0,6 • 5,07 = 3,04, а на весь обсяг відвантаженого пива — 18 000 • 3,04 = 54 720 грн. Відпускна ціна з акцизним збором і з ПДВ складає: (18 000 * 10,60 + 54 720) 1,2 = = 294 624 грн.

Суми акцизного збору на закуплені підакцизні імпортні товари обчислюються також у два способи: • у відсотках до митної вартості (з урахуванням суми мита та митних зборів, сплачених імпортером при оформленні митних процедур) з перерахуванням у національну валюту України за курсом Національного банку на дату подання вантажної митної декларації;

у фіксованих ставках у євро на одиницю кількості, ваги, обсягу підакцизних товарів.

Приклад.

Митна вартість підакцизних імпортних товарів — 42 тис. грн., сума мита та митних зборів — 7 тис. грн., ставка акцизного збору — 150 відсотків. За цих умов сума акцизного збору, що підлягає нарахуванню і сплаті до державного бюджету, становить:

1,5 (42+ 7) = 73,5 тис. грн.

Підприємства, які придбавають підакцизні товари, що використовуються як сировина для виробництва інших підакцизних товарів, акцизного збору не сплачують: мається на увазі, що акцизний збір буде сплачено при реалізації готової продукції. (Ця норма не поширюється на етиловий спирт, справляння акцизного збору при його реалізації регулюється окремо.)

Підприємства — платники акцизного збору визначають належні до сплати в бюджет суми самостійно і вносять їх у законодавчо встановлені строки. Ці строки залежать від обсягу реалізації підакцизних товарів, а також від видів товарів. Щомісячно (не пізніше 20 числа місяця, що настає після звітного місяця) платники акцизного збору подають в органи державної податкової служби розрахунок акцизного збору, який підлягає сплаті в бюджет за звітний місяць, і зобов'язані у 10-денний термін розрахуватися з бюджетом. Ці терміни сплати акцизного збору не поширюються лише на деякі категорії платників.

Підприємства, які імпортують підакцизну продукцію з-за кордону, сплачують акцизний збір одночасно зі здійсненням інших митних платежів, а саме до або під час подання митної декларації (проведення митних процедур).

Особливий порядок справляння акцизного збору встановлений в Україні щодо двох груп підакцизних товарів: алкогольні напої та тютюнові вироби. Зокрема, він передбачає, що продаж на внутрішньому ринку і ввезення з-за кордону цих товарів можливі лише при маркуванні їх спеціальними акцизними марками (докладніше про це йтиметься далі). Підприємства — виробники алкогольних напоїв зобов'язані при придбаванні етилового спирту надавати податковим органам податковий вексель як гарантію сплати акцизного збору за реалізовану продукцію протягом 90 днів з моменту одержання спирту. Податковий вексель вважається погашеним на суму придбаних акцизних марок. Підприємства-виробники тютюнових виробів сплачують акцизний збір щомісячно до 16 числа наступного за звітним місяця, виходячи з фактичного обсягу реалізації продукції за минулий місяць.

На сьогодні в Україні діє досить обмежене коло пільг щодо сплати акцизного збору як на товари українського виробництва, так і на імпортні. В останні роки скасовано чимало пільг, що стосувалися в основному імпортних підакцизних товарів, зокрема таких, котрі імпортуються для використання суб'єктами підприємницької діяльності для власних потреб, і товарів, які ввозяться в Україну як внесок іноземного інвестора в статутний фонд підприємства з іноземними інвестиціями. Всі ці товари обкладаються акцизним збором. Чинними залишаються тільки такі пільги з акцизного збору (акцизний збір не справляється):

при реалізації підакцизних товарів на експорт за іноземну валюту;»

при реалізації легкових автомобілів спеціального призначення для інвалідів органам соціального захисту населення, а також деяких інших легкових автомобілів спеціального призначення («швидка допомога», «міліція» тощо);

при реалізації легкових, вантажно-пасажирських автомобілів і мотоциклів виробництва українських підприємств;

за підакцизні товари, які переміщуються через митний кордон України транзитом.

Останнім часом почастішали випадки розвантаження підакцизних товарів, які були оформлені як транзит, на території України, що призводить до ухилення від оподаткування. З метою забезпечення належного контролю за зовнішньоекономічною діяльністю, пов'язаною із ввезенням на внутрішній ринок і транзитним переміщенням через Україну підакцизних товарів, з другого півріччя 1996 р. введено порядок щодо надання підприємствами-перевізниками таких товарів фінансових гарантій митним органам. Ці гарантії передбачають грошове забезпечення виконання зобов'язань стосовно вивозу товарів, заявлених під час ввезення в Україну як транзитних. На практиці фінансові гарантії перевізників можуть бути у вигляді грошової застави, гарантійного листа, страхування фінансової відповідальності.

Фінансові гарантії у вигляді грошової застави вносяться перевізниками транзитних товарів на депозитні рахунки митниць. Фінансові гарантії у вигляді гарантійного листа засвідчуються уповноваженими на те комерційними банками, а у вигляді страхування фінансової відповідальності перевізника надаються митниці відправлення вантажу за страховим полісом страхової компанії.

Підтвердженням виконання умов транзиту є доставка ввезених товарів на митницю призначення і пред'явлення їх до митного оформлення у вказаний строк. У разі порушення встановлених умов транзиту відбувається внесення обов'язкових платежів відповідно з фінансовими гарантіями, тобто сплачується акцизний збір, а також ПДВ, мито, митні збори.

Спеціальний режим стягнення акцизного збору встановлений в Україні щодо реалізації на її території алкогольних напоїв (крім слабоалкогольних) і тютюнових виробів вітчизняного виробництва та імпортних. Реалізація цих товарів дозволяється лише за умови маркування їх спеціальними марками акцизного збору. Чинний в Україні порядок обігу марок акцизного збору забезпечує контроль податкових і митних органів за своєчасним внесенням акцизного збору до бюджету, повним охопленням усього обсягу алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що реалізуються в Україні, акцизним збором. Це, зокрема, досягається шляхом продажу виробникам та замовникам (імпортерам) цих товарів, а також марок акцизного збору лише за умови авансової сплати відповідної суми акцизного збору в грошовій формі або подання податковому органу належним чином оформленого простого векселя (податкового векселя) на суму акцизного збору. Одержувачі марок акцизного збору також вносять плату за марки акцизного збору, яка покриває витрати держави на виготовлення, зберігання та реалізацію цих марок. Придбані марки акцизного збору використовуються безпосередньо в процесі виробництва для здійснення маркування, а замовники (імпортери) передають їх для використання в процесі виконання замовлення виробникам (постачальникам) цих виробів. Ввезення на митну територію України алкогольних напоїв і тютюнових виробів без марок акцизного збору (крім транзиту) не допускається.

Якщо торговельні організації будь-якої форми власності реалізують алкогольні напої та тютюнові вироби без наявності на пляшці, пачці, упаковці марки акцизного збору, державна податкова адміністрація має право виносити постанови про конфіскацію цих товарів. Кримінальний кодекс України та Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачають відповідальність за незаконне виготовлення, підробку, незаконне передання (продаж) марок акцизного збору та незаконне використання немаркованих товарів.