Статистика праці

1.5 ОСНОВНІ ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ З ПРАЦІ

У 2001 р. в Україні існувало 25 форм державної звітності з праці, які містять 13,6 тис. показників. Збір та розробка 11 (44 %) форм централізування в органах державної статистики (2,1 тис. (15,4 %) показників. Більша частина нецентралізованих форм статистичної звітності (90 % показників) збираються державними службами зайнятості і стосуються питань зареєстрованого безробіття та працевлаштування громадян.

Інформація зі статистики праці широко використовується на всіх рівнях для аналізу соціально-економічного стану, публікується в тематичних, відомчих та міжнародних стандартах, виданнях, а також надається користувачам на їх запити.

У даний час система показників з питань статистики праці є оптимальною з точки зору задоволення потреб користувачів. Розширення її відбувається за окремими дорученнями уряду.

З іншого боку, перехід до міжнародних стандартів у галузі статистики праці потребує запровадження нових обстежень. З метою ефективного витрачання коштів та оптимізації звітного навантаження на підприємства зазначені обстеження плануються на вибірковій основі. Так, у статистичну практику введено вибіркове обстеження вартості робочої сили, а також планується обстеження структури заробітної плати.

Плануються зміни форм статистичної звітності, зокрема №9-ДС «Розподіл чисельності працівників державної служби, які займають посади керівників і спеціалістів». Планується відмінити форми №1-ПВ термінова (місячна) «Звіт з праці» та №1-ПВ (заборгованість) «Звіт про стан заборгованості» в існуючому вигляді, натомість запроваджуються нові форми державної статистичної звітності «Звіт з праці» №1-ПВ термінова (місячна) та №1-ПВ (квартальна). Фактично ці дві форми містять таку саму кількість показників, що й форми, які передбачається відмінити. Принциповим є те, що замість двох форм місячної звітності запроваджується одна, це значно спрощує систему збору й обробки інформації та зменшує витрати праці підприємств. Така система поточного спостереження дасть змогу посилити контроль за потоками та якістю інформації, особливо на територіальному рівні, а також підвищити рівень її використання, і забезпечити економію коштів та скоротити трудовитрати на збір і обробку даних.

Щодо нецентралізованої статистичної звітності, що збирається і розробляється органами Державної служби зайнятості, внесення змін до форм звітності можливо після прийняття нової редакції Закону України «Про зайнятість населення».

Кількість форм державної статистичної звітності з праці та пропозиції щодо її зменшення наведені в додатках 1, 2.