Статистика праці

2.3. РЕКОМЕНДОВАНІ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ СТАТИСТИКИ ПРАЦІ

Системи показників статистики праці і зайнятості не однакові в різних країнах за кількісним складом, але за якісним вони все ж таки в більшій чи меншій мірі орієнтуються на рекомендації Міжнародної організації праці. Наприклад, у щорічний бюлетень зі статистики праці за індексами споживчих цін надають інформацію 149 країн світу; кількості та складу економічно активного населення — 72 країни; зайнятості, безробіття, доходів домашніх господарств і відпрацьованого часу — 68 країн. Ці країни, крім надання офіційної інформації для публікації згідно зі ст. 19 (2) Рекомендацій, повинні подавати до публікації «огляди понять, визначень та класифікацій, що використовуються при підготовці статистики праці». Такі огляди публікуються у виданні Міжнародного бюро праці.

У наш час існує 7 випусків цього видання, які охоплюють всю систему показників статистики праці, що рекомендує Конвенція. Це, зокрема, такі випуски:

Індекси споживчих цін.

Зайнятість, оплата праці і відпрацьований час (обстеження підприємств).

Економічно активне населення, зайнятість, безробіття, оплата праці і відпрацьований час (обстеження домашніх господарств).

Зайнятість, безробіття, оплата праці й відпрацьований час (за офіційними даними).

Загальна кількість, економічно активне населення, зайнятість і безробіття (перепис населення).

Огляд доходів та видатків домашніх господарств.

Страйки та локаути.

Більшість показників статистики праці і зайнятості, що публікуються в цих виданнях для нашої економіки і статистики є новими — облік та аналіз зайнятості, безробіття, доходів видатків домашніх господарств, страйків і т. д.

Слід зауважити, що рекомендована система показників статистики праці і зайнятості являють собою агреговану систему, яка містить ряд показників, що характеризують рівень розвитку окремих країн і забезпечують можливість їх порівняння.