Статистика праці

2.4. ВИМОГИ, ЯКІ СТАВЛЯТЬСЯ ДО ПОКАЗНИКІВ СТАТИСТИКИ ПРАЦІ

Головна вимога, що висовується до кожного з показників — підготовка його таким чином, щоб він характеризував країну в цілому. Класифікація інформації за кожним з показників у Рекомендаціях Міжнародної організації праці є індикативною і має визначатися статистичними органами кожної країни, виходячи з реальних можливостей і необхідності.

Поточна статистика економічно активного населення, зайнятості безробіття (де таке є) і, по можливості, видимої неповної зайнятості збирається не рідше одного разу на рік з обов’язковою класифікацією за статтю, якщо можливо, за віковими групами і галузями економічної діяльності.

Статистика структури і розподілу економічно активного населення готується з умовою її використання як базових даних. З метою задоволення довгострокових потреб у докладному аналізі цих показників статистичні дані про структуру і розподіл економічно активного населення слід збирати не рідше одного разу на 10 років та класифікувати за статтю, віковими, професійними групами чи рівнем класифікації, галузями економічної діяльності, географічними районами та статусом зайнятості (наприклад, підприємець, працівник, робітник не за наймом, робітник за наймом та ін.).

Поточна статистика середніх заробітків і середньої тривалості робочого часу (фактично відпрацьованого чи сплаченого) збирається один раз на рік і готується за всіма основними категоріями працюючих за наймом і класифікується за галузями економічної діяльності і за статтю, у відповідних випадках за розмірами підприємств і географічними районами, і, якщо можливо, за віковими, професійними групами чи рівнями класифікації.

Там, де це доцільно, готуються статистичні дані про погодинні ставки заробітної плати і тривалість робочого часу. Збирається вона один раз на рік і класифікується за галузями економічної діяльності, за статтю, віковими групами, професіями, а також за розмірами підприємств та географічними районами.

4. Статистичні дані про структуру та розподіл заробітної плати рекомендується збирати один раз на п’ять років і готувати з охопленням працюючих за наймом в основних галузях економічної діяльності згідно зі статтею Рекомендацій. Ці дані мають містити таку інформацію:

а) дані про заробіток і тривалість робочого часу (фактично відпрацьоване чи сплачене), що класифікуються за статтю, віковими групами, професіями (професійними групами чи рівнем кваліфікації), галузями економічної діяльності, розмірами підприємств і географічними районами;

б) про склад заробітків (основна зарплата, надбавка за надурочну роботу, плата за невідпрацьовані години, нагороди, премії), а також про тривалість робочого часу (фактично відпрацьованого чи сплаченого);

в) про розподіл працюючих за наймом залежно від розміру заробітків і тривалості робочого часу (фактично відпрацьованого чи сплаченого), що класифікується за основними характеристиками працюючих за наймом, таким як стать та вікова група.

5. Статистичні дані про вартість робочої сили збираються один раз на п’ять років і мають складатися з даних про розміри і склад вартості робочої сили за галузями економічної діяльності. У міру можливостей ці дані пов’язуються з даними про зайнятість та тривалість робочого часу.

6. Мета розрахунку індексів цін на споживчі товари — контроль динаміки цін на товари стосовно структури споживання основних груп населення чи населення загалом. За цими групами чи населенням у цілому слід розраховувати загальний індекс цін, що охоплює всі групи споживчих видатків. Розраховувати і публікувати цей індекс рекомендується щомісяця, але не менше одного разу на квартал. У споживчих видатках виділяють такі групи: продовольство, напої і тютюнові вироби, одяг і взуття, житло, паливо та освітлення.

7. Статистика видатків на ведення домашніх господарств, а по можливості, і доходів від ведення домашніх господарств готується за всіма категоріями і розмірами домашніх господарств. Такі дані збираються один раз на 10 років і згідно з Рекомендаціями мають забезпечувати:

а) докладні звіти про видатки;

б) по можливості, докладні звіти про доходи в розбивці за розмірами і джерелами доходів;

в) докладні звіти про їх склад в розбивці за статтю, віковими групами та іншими важливими характеристиками учасників домашніх господарств чи сімей;

г) звіти про видатки та, по змозі, про доходи в розбивці за розмірами та видами, класами видатків і класами доходів.

8. Статистика виробничого травматизму і, за можливістю, професійних захворювань збирається не рідше одного разу на рік і класифікується за всіма галузями економічної діяльності. Якщо є відповідні можливості, класифікація додатково проводиться за статтю, віковими групами, професіями, чи професійними групами чи рівнем кваліфікації та основними характеристиками підприємств.

9. Статистичні дані про трудові конфлікти збираються один раз на рік і готуються в розрізі галузей економічної діяльності.

Як бачимо, вимоги до системи показників досить високі. Для їх повного чи часткового виконання необхідно розвивати, а також в окремих випадках реформувати відповідну національну статистичну інфраструктуру. До складу, згідно з в Рекомендаціями мають входити такі основні елементи:

а) останні дані установ та підприємств з метою обстеження і перепису; такий реєстр має бути детальним, щоб можна було проводити вибірку установ та підприємств;

б) координовану систему проведення обстежень чи перепису установ та підприємств;

в) механізм проведення на національному рівні постійних та координованих серій обстеження домашніх господарств чи окремих осіб;

г) доступ для статистичних цілей, при необхідних гарантіях збереження конфіденційності, до даних адміністративного обліку (документація служб зайнятості, органів соціального забезпечення, служб інспекції праці тощо).