Інформаційний маркетинг (2002)

15.3. ІТ-консалтинг

У сучасних умовах динамічно розвивається ринок комплексних інтегрованих систем автоматизації підприємств та установ різного профілю (фінансових, промислових, офісних) і різних масштабів з різноманітними схемами ієрархії. Такі системи призначені для вирішення задач як підприємства загалом, так і рівня його виробничих підрозділів, цехів і дільниць.

Фактично проблема комплексної автоматизації стала актуальною для кожного підприємства. Це пояснюється такими основними причинами:

підвищенням організаційної та фінансової самостійності;

прагненням виходу на зарубіжний ринок;

прагненням західних компаній виробляти свої товари в Україні;

завершенням періоду часткової автоматизації;

орієнтацією підприємств на бізнес-процеси, що мають цінність для клієнта;

появою на ринку як зарубіжних, так і вітчизняних систем автоматизації, досвіду їх впровадження і використання тощо.

Головна особливість індустрії систем автоматизації різних підприємств та установ полягає у концентрації ускладнень на початкових етапах аналізу вимог і проектування специфікацій системи за відносно невисокої складності і трудомісткості подальших етапів. Фактично, тут і визначається, що робитиме майбутня система і яким чином вона працюватиме, щоб задовольнити висунути вимоги. Нечіткість і неповнота системних вимог і помилки, допущені на етапах аналізу і проектування, породжують на подальших етапах важкі, часто невирішувані проблеми, і призводять до невдачі всієї роботи.

З іншого боку, не існує двох однакових організацій, тому просте тиражування навіть хорошої системи управління підприємством не може врахувати специфіки замовника. У цьому разі виникає проблема вибору саме тієї системи, яка найбільш придатна для конкретного підприємства.

Для більшості підприємств необхідний і передуючий автоматизації етап — наведення порядку в їх діяльності, створення раціональних технологій і бізнес-процесів, щоб не отримати «автоматизованого хаосу».

Самостійно із завданням вибору і тим більше розроблення власної системи без жодної концепції автоматизації підприємство впоратися не в змозі. Виникає необхідність у послугах консалтингових фірм, незалежних від виробників систем автоматизації.

Консалтингові компанії з’являються на ринку останніми разом з появою попиту на їх послуги за переходу від часткової до комплексної автоматизації, коли підприємство не здатне самостійно вирішити проблеми і готове платити не тільки за програмне та апаратне забезпечення, а й за консультації.

З усіх напрямів бізнес-консалтингу виокремився ІТ-консалтинг, оскільки всі суб’єкти економіки оперують великою кількістю інформації у своїй діяльності, і роль професійних консультантів саме у сфері інформаційних технологій дуже підвищується.

Види діяльності у сфері інформатизації:

консультації з питань вибору типу та конфігурації комп’ютерних засобів і ПЗ, аналізу та пошуку оптимальних рішень;

створення ПЗ (аналіз, проектування і програмування готових систем для клієнта; розроблення, виготовлення, постачання, документування ПЗ на замовлення; розробка, виготовлення, постачання, документування стандартного і прикладного ПЗ; коригування програм за бажанням користувача) без тиражування;

обробка даних (з використанням ПЗ клієнта або власного ПЗ розробника, повна обробка даних, сервісні проблеми).

У групі консалтингових послуг з інформаційних технологій виділяються такі види:

комп’ютерні системи управління;

застосування комп’ютерів в аудиті та оцінюванні діяльності;

електронна видавнича діяльність;

інформаційно-пошукові системи;

проектування і розроблення систем.

Для успішного впровадження системи ІТ-консультанти забезпечують спільну роботу менеджменту і комп’ютерної групи клієнта із системними інтеграторами ззовні, здійснюють перепідготовку персоналу і менеджменту клієнта. Консультанти співпрацюють з виробниками для вибору оптимальних модулів і функцій, які б забезпечили найбільш раціональне та ефективне їх застосування для досягнення поставлених цілей.

Гарантувати повний успіх навіть у разі залучення консультанта неможливо, особливо за реалізації комплексних проектів в галузі інформаційних технологій.

Деякі поради, що підвищують шанси на досягнення успіху:

Необхідно дуже уважно ставитися до співпраці з консультантами, сформулювати свої побажання конкретно, а, ставлячи завдання, висувати чіткі вимоги.

Щоб уникнути надмірних витрат, важливо визначитися з вартістю проекту ще до залучення консультантів (за допомогою постачальників програмного забезпечення).

Необхідно прив’язати винагороду консультанта до результатів впровадження проекту.

Під час підписання договору про надання послуг необхідно вимагати внесення до нього імен консультантів, які здійснюватимуть проект, щоб консалтингова фірма не спекулювала іменами своїх кращих консультантів для залучення клієнта, а після підписання договору не здійснювала його силами молодших фахівців.

Дуже часто великі проекти в галузі інформаційних технологій потребують участі різних фірм-постачальників: постачальника програми, системного інтегратора і консультанта. Для ефективного управління проектом необхідно створювати альянси і залучати фірму-консультанта для управління всіма виконавцями.

Збільшення попиту на інформаційні технології значною мірою зумовлене зацікавленістю виробників у впровадженні проектів типу «підприємство — ресурси — планування» (ПРП). Результат упровадження таких проектів — заміна застарілого програмного забезпечення новими інтегрованими модулями, що об’єднують підприємство в цілому. Такі проекти реалізовуються комплексно, на їх упровадження потрібно багато часу (від 6-ти місяців до 2-х і більше років) і капіталовкладень. Наприклад, компанії Coca-Cola Cо і Gillette Co витратили на впровадження проектів ПРП близько $250 млн кожна.

Корпорації також залучають консультантів для робіт у таких напрямах, як аутсорсинг, нові технології зберігання даних та інформаційний менеджмент. Зростання консультаційного бізнесу з інформаційних технологій обумовлене й тим, що все більше фахівців у сфері інформаційних технологій переходять із працюючих компаній у консалтинговий бізнес. Унаслідок цього у компаній виникає нестача кваліфікованих фахівців у сфері інформаційних технологій, і компанії вимушені все більше покладатися на професіоналів ззовні.

Якщо раніше більшість консультантів з інформаційних технологій займалися лише консалтингом, то сьогодні основна увага приділяється впровадженню проектів. До консультантів висуваються серйозніші вимоги. Основний акцент робиться на їх здатності керувати всім процесом упровадження, тобто забезпечити повний життєвий цикл проекту.

Тому деякі компанії-інтегратори систем купують консалтингові фірми з метою надання всього спектра послуг: від стратегічного аналізу до повного впровадження проекту (придбання компанією Electronic Data Systems Corporation чиказької А. Т. Kearny Inc.). З іншого боку, і бізнес-консалтингові фірми утворюють альянси із системними інтеграторами. Такий синтез є дуже важливим, оскільки загальний результат проекту залежить не тільки від глибоких знань ІТ-консультантів, а й від знань питань бізнесу, необхідних для реалізації проекту.

Центральним моментом є передача технології клієнтам. Консультанти можуть допомогти клієнту впровадити технології або навчити, як це робиться. Згодом клієнт може залучити консультанта до завдань, для виконання яких у нього недостатньо власних ресурсів.

Співпраця з консультантами може розвиватися за таким напрямом, як розроблення інноваційних підходів до технологій, ведення бізнесу, заснованого на інформаційних технологіях. Наприклад, Farmland Industries Inc., агрогигант з Канзасу з річним оборотом у $ 9 млрд, створив спільне підприємство з Ernst & Young-One System Group LLC. Створена компанія не тільки впроваджує програмне забезпечення ПРП від SAP (одного з найбільших постачальників програмних продуктів), а й здійснюватиме супровід усіх технічних проектів Farmland протягом наступних 15 років.

Спеціалізовані центри прискорюють розроблення програмного забезпечення і суттєво зменшують ризик, оскільки тестування програм проводиться на системах Ernst & Young, а не на комп’ютерах клієнта, де помилка може призвести до непередбачених збоїв у роботі.

Підприємству чи організації економічно недоцільно мати спеціалістів з інформаційних технологій, оскільки професійно розроблена інформаційна система працюватиме значний час, необхідність модифікувати цю систему, виправляти помилки виникає не кожен день. Отже, організації вигідніше у разі потреби звертатися за допомогою до професійних консультантів, які відповідають за наслідки своїх рішень.

Крім того, консультант з інформаційних технологій є комплексним спеціалістом, який комбінує знання як у своїй галузі, так і в галузі управління взагалі, здатний досліджувати систему організації, виявляти в ній слабкі місця, оптимізувати та реструктурувати її на основі нових інформаційних технологій.

Консультантом виконується два види робіт: бізнес-аналіз і реструктуризація (реінжиніринг бізнес-процесів). Він повинен розібратися у функціонуванні таких організацій, побудувати відповідні моделі і на їх основі висунути пропозиції щодо поліпшення роботи деяких ланок або бізнес-процесів клієнта, що є бізнес-консалтингом.

Далі виконується системний аналіз і проектування або вибір готової системи, яка б максимально задовольняла вимоги замовника.

Важливий елемент консалтингу — формування і навчання робочих груп. Будь-які проекти необхідно супроводжувати. Тому співробітники підприємства від початку повинні брати участь у проекті, їм частково передаються внутрішньофірмові технології. І після закінчення робіт вони самі здатні аналізувати та поліпшувати бізнес-процеси в межах власної організації.

Розвиток світового ІТ-консалтингу

Раніше вважалося, що бізнес і технології — різні боки діяльності компанії, а це призводило до класичної проблеми — вибір бізнесової стратегії, яка не може бути реалізована, бо кваліфікованих консультантів з інформаційних технологій не було. Сьогодні, як зазначає Ліза Варго, редактор агентства Global IT Consulting Report [109], ринок консалтингових послуг у сфері інформаційних технологій є ринком продавця. Показником збільшення попиту на подібні послуги є зростання обсягу послуг, що надаються 50 найбільшими консалтинговими фірмами в галузі інформаційних технологій. За даними Global IT Consulting Report, кожного року обороти цих компаній збільшуються на 20—30%, загальний обсяг ринку сягає $50 млрд. У першу п’ятірку за обсягами послуг, що надаються у сфері інформаційних технологій, увійшли: Andersen Consulting — майже $3,5 млрд, Computer Sciences Cofp. — $2 млрд, Ernst & Young — $1,6 млрд., Deloitte & Touche Consulting Group — $1,15 млрд, KPMG Peat Marwick — $1,15 млрд.

Значне зростання попиту на послуги консалтингових фірм було спричинене необхідністю розв’язання «проблеми 2000 року», тобто зміни настроювань комп’ютерних програм.

Для повноти картини звернемося до матеріалів огляду світового ринку маркетингових досліджень, виконаного Європейською асоціацією маркетингу (ESOMAR). За матеріалами ESOMAR, тільки збирання первинної інформації за методом особистого інтерв’ю з 500 респондентами коштує в середньому:

по країнах Західної Європи — $19 607;

у США — $37 057;

у Японії — $37 449;

у Росії — $10 195;

в Україні — $8 823.

ІТ-консалтинг в Україні

Термін «ІT-консалтинг» в Україні не є чітко визначеним. Практично кожна фірма, що працює на ринку інформаційних технологій, заявляє про надання нею деяких консалтингових послуг. ІТ-консалтинг — це діяльність фахівця або цілої фірми, що займається стратегічним плануванням проекту, аналізом і формалізацією вимог до інформаційної системи, створенням системного проекту, іноді — проектуванням додатків. Етап програмування або настроювання якихось стандартних комплексних систем управління виконується іншим підприємством, вибір якого здійснюється на основі системного проекту.

Щодо розвитку вітчизняного ІТ-консалтингу, то тут варто зазначити, що в економіці України головний фактор, за яким вибирають консультанта, — низька ціна послуг разом з відносно високою якістю. Про світовий рівень послуг вітчизняних консалтингових фірм мова не йде, оскільки вони працюють дуже мало на ринку консалтингових послуг порівняно зі світовими консультантами. Але вони можуть надати ліпшу консультаційну пораду менеджеру підприємства, яке функціонує у вітчизняній економіці, ніж іноземний спеціаліст, який не стикався з нашими проблемами на практиці. Наш менеджер на ринку України вибе- ре дешевші й пристосованіші до життя послуги вітчизняних консультантів, а не іноземних, чиї послуги дуже дорогі. Отже, наші консультанти мають нагоду підняти якість своїх послуг до світового рівня і скласти конкуренцію світовим консалтинговим фірмам.

У Києві створено першу фірму, яка заявляє своєю основною діяльністю консалтинг у сфері інформаційних технологій — це фірма BMS Consulting, зареєстрована 1997 р. 7 липня. Можна вказати такі причини:

1. Падіння рентабельності продажу «заліза» змушує комп’ютерні фірми вишукувати додаткові можливості для зменшення витрат. Одним з інструментів для цього є структурна реорганізація.

2. Консалтинг існує на інших ринках досить давно. У сфері IT це дохідний бізнес (за даними IDC, прибуток від консалтингу становить 12% на рік, а від більш зрозумілої нам системної інтеграції — 7%).

Консалтинг у класичному розумінні — дуже широке поняття. Воно включає в себе і аудит, і розроблення різноманітних проектів, і надання порад з поодиноких приводів. У повному обсязі ним займаються компанії масштабу «великої шістки».

В Україні на теперішній час консалтинг як вид бізнесу у сфері IT може розвиватися з урахуванням таких умов: а) більшу частку замовлень забезпечують корпоративні замовники; б) у будь-якому випадку обладнання потрібно не просто завезти і скинути; в) система повинна працювати, причому витрати на всі роботи дійсно мають бути мінімальними; г) система повинна вирішувати задачі замовника найкращим чином; д) необхідно пам’ятати про конкурентів, які на будь-якому етапі готові втрутитися зі своїми пропозиціями. Тому плануванню всього комплексу робіт, спробам мінімізувати витрати приділяється найбільша увага.

Виділяючи окремі підрозділи, компанії розраховують підвищити гнучкість їх роботи, поставити рівень оплати конкретних співробітників у залежність від результатів виконаної роботи. До того ж, подібні структури, працюючи самостійно, мають можливість відволікатися від безпосереднього обслуговування «свого» системного інтегратора і поширювати сферу діяльності знову ж для пошуку нових джерел заробляння грошей.

Варто зазначити, що в Україні досить активно працює представництво консалтинговой фірми Price Waterhouse, яка входить до «великої шістки». Його фахівці проектували і впроваджували електронну аукціонну систему для Фонду держмайна, допомагали у відборі та придбанні техніки; здійснили стратегічне планування інформаційної системи для Державного комітету статистики, надали послуги з комп’ютеризації, розробили і впровадили ПЗ для двох регіональних бірж.

Замовникам потрібний не тільки консалтинг у сфері IT, а й консалтинг у сфері бізнесу, фінансовому аналізі. У західному розумінні, саме цим і займаються консалтингові фірми.

У Росії перші «домашні» суто консалтингові фірми стали з’являтися дещо раніше, тому й мають більший досвід. Судячи з повідомлень у пресі, основними проблемами для цих фірм залишаються незалежність та об’єктивність. Незалежність від успіху (або неуспіху) тих технологій (продуктів, положень, інструментів, систем і т. ін.), аналізом яких вони займаються, і знання, які надають клієнтам. Об’єктивність з’являється з досвідом, що набувається роками роботи.