Інформаційний маркетинг (2002)

17.3. Фактори успіху на інформаційному ринку

Обов’язковою умовою успішної роботи на ринку для будь-якої інформаційної структури є оцінка стратегії основних конкурентів. Найважливішими є такі фактори:

частка конкурентів на ринку за видами ІПП;

частка готових виробів, периферійних технічних засобів, комплектування і запасних частин, витратних матеріалів конкурентів;

обсяг товарообігу конкурентів;

фірмовий знак і назва продукції конкурентів;

системи і канали збуту конкурентів;

величина сфери збуту конкурента;

способи доставки продукції конкурентів;

види і засоби реклами конкурентів;

використання конкурентами виставок, презентацій;

рівень сервісного обслуговування;

дизайн продукції конкурента;

експортний потенціал;

фірми, організації, що підтримують конкурента;

переваги конкуруючих інформаційних продуктів.

Урахування цих факторів дасть змогу зробити висновок про номенклатуру інформаційних продуктів, цінову політику, розрахувати збутові витрати конкурентів, виявити товар ринкової новизни, визначити витрати конкурентів на рекламу та просування товару.

Доцільно розглядати стратегію кожного конкурента окремо, визначаючи ключові фактори успіху кожної стратегії. Знайдені слабкі сторони конкурентів мають бути враховані інформаційною структурою для визначення власних ключових факторів успіху. У результаті приймається рішення, за якими показниками необхідно випередити конкурентів, а за якими — триматися з ними на одному рівні або ж навіть їм поступитися. Для цього доцільно встановити: запити, яким задовольняє даний продукт; ступінь задоволення цих запитів порівняно з конкуруючими продуктами; ціль використання продукту споживачами; здатність інформаційного продукту досягти поставленої споживачем цілі; відповідність продукту вимогам ринку; самостійний продаж продукту або в комплексі з іншими; ефективні методи продажу; «вузькі місця» у просуванні товару та шляхи усунення їх.

У ряді випадків інформаційна структура неспроможна оволодіти певними ключовими факторами самостійно. Тоді слід відмовитися від виходу на даний ринок із даним інформаційним продуктом або спробувати вирішити цю проблему з партнерами.

Для успішної діяльності інформаційної структури в умовах ринку необхідно з’ясувати конкурентоспроможність запропонованих споживачу інформаційних продуктів. Це можна досягти за рахунок порівняння конкуруючих товарів. Слід ураховувати, що конкурентоспроможність залежить від конкретного ринку та часу продажу (для товару сезонного попиту).

Діапазон можливостей збуту кінцевих продуктів інформаційного виробництва залежить від багатьох факторів. Так, для успішної реалізації інформаційного продукту інформаційна структура повинна враховувати те, що споживача завжди цікавлять лише ті властивості продукту, які необхідні для задоволення його потреб. Перевищення таких вимог тягне за собою збільшення ціни продукту, а отже, зниження конкурентоспроможності.

Інформаційна структура не повинна ототожнювати якість інформаційного продукту та його конкурентоспроможність, бо якість — це корисність продукту, а конкурентоспроможність визначає цю корисність у конкретних умовах застосування.

Конкурентоспроможність значною мірою залежить від комплексності пов’язаних із продуктом послуг.

Для виробника конкурентоспроможність продукту дасть можливість вирішити питання про збільшення обсягу виробництва (розширення та створення нових виробничих потужностей).

Конкурентоспроможність інформаційних продуктів пов’язана з рівнем збуту на стадіях їх життєвого циклу. В момент вторгнення на ринок конкурентоспроможність є найвищою. Виробники повинні забезпечити достатньо масовий вихід і постачання продуктів на ринок, щоб цілком задовольнити існуючий та зростаючий попит. У протилежному випадку виробники можуть утратити потенційних споживачів.

Щоб забезпечити належний рівень продажу, виробник повинен підтримувати вищий ніж у конкурентів показник конкурентоспроможності товару. За однакового рівня конкурентоспроможності, коли ринок захоплений конкурентами, споживач віддає перевагу «старим» інформаційним товарам. У цьому разі рівень продажу відставатиме від даного показника конкурентів.

Поява на ринку нових інформаційних продуктів конкурентів (з високою конкурентоспроможністю) змінює тривалість стадій життєвого циклу товару. Він здатний змінювати зростання продажу кінцевого продукту даної інформаційної структури, зупинити вихід його на стадію насичення та одразу перейти до стадії спаду.

Достовірні відомості про дії та наміри конкурентів допомагають фірмі здійснювати успішний збут власної продукції на даному ринку. Докорінні зрушення в засобах конкурентної боротьби характеризують винятково високу активність фірм у комплексному вивченні ринку.