Інформаційний маркетинг (2002)

17.4. Параметри конкурентоспроможності

Конкурентоспроможність характеризується такими групами параметрів (рис. 17.3).

Технічні параметри

Класифікаційні параметри дають змогу визначити конкурентоспроможність інформаційних продуктів одного класу.

Конструктивні параметри використовуються для класифікації порівнюваних продуктів.

Нормативні параметри

Дають змогу контролювати додержання вимог щодо продуктів, які регламентуються державою на міжнародному, регіональному, галузевому або іншому рівнях. Якщо продукт не відповідає хоча б одному з нормативних параметрів (стандарт, норма, закон тощо), він втрачає конкурентоспроможність. До нормативних параметрів належить відповідність правовим нормам країни.

Економічні параметри

Відбивають напрями зниження ціни споживання, що дає змогу зацікавити споживача у продукті. Ціна споживання звичайно суттєво вища за продажну ціну. Ціна продажу залежить від ринку або сегмента ринку.

Ціна споживання для кожного буде своя залежно від способу експлуатації, кваліфікації персоналу і т. ін. До неї входять такі компоненти, як витрати на доставку, монтаж або адаптацію, вартість супроводу, навчання користувача, витрати на електроенергію, комунальні та інші послуги, зарплата персоналу, витрати на післягарантійний сервіс, податки, непередбачені витрати.

Тому конкурентоспроможним вважається продукт не з мінімальною ціною на ринку, а з мінімальною ціною споживання.

Організаційні параметри

Впливають на продажну ціну продукту для кожного конкретного споживача. На інформаційному ринку, як і на будь-якому іншому, діють системи знижок залежно від обсягу продажу, кондиційності, комплексності і т. д. Значну роль відіграють умови платежу (місце, термін і спосіб платежу, валюта та ін.).

Необхідно звернути увагу на таке:

є параметри постійні для конкретного інформаційного продукту, а є такі, що залежать від сегмента ринку;

кожний параметр має своє абсолютне значення й відносне, що характеризує ступінь повного задоволення потреби конкретного споживача. Відносний показник залежить від сегмента ринку;

кожний параметр має свою вагу для споживачів кожного сегмента ринку;

по кожній групі параметрів можна розрахувати груповий узагальнений показник продуктів.