Основи кадрового менеджменту (2004)

Література

1. Виханский О. С. Стратегічне управління: Підручник. - М.: Изд-во МГУ, 1995.

2. ГаєвськійБ. А. Основи науки управління: Навч. посіб. - 2-ге вид. - К.: МАУП, 1998.

3. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджменту: Пер. з англ. - М.: Справа, 1992.

4. Моисеев Н. Теорія організації і практика перебудови / / Знання - Сила. - 1988. - № 1.

5. Населення та трудові ресурси: Справочник / Сост. А. Г. Новицький. - М.: Думка, 1990.

6. Нісевіч Е. В. Розвиток організаційних структур управління в народному господарстві / / Фундаментальні науки - народному господарству. - М., 1990. - С. 438-439.

7. Обозов Н. Н., Щекин Г. В. Психологія роботи з людьми. - 5-е изд., Стереотип. --

К.: МАУП, 1999.

8. Платонов О. Суперечливий характер використання людського фактора в економіці США / / Соц. праця. - 1988. - № 2.

9. Потєхіна Л. В. Соціальний механізм управління і праця фахівців / / Изв. СВ АН СРСР. - 1988. - № 13. - Вип. 3.

10. Збірник ділових ігор, конкретних ситуацій і практичних завдань: Метод. посібник / В. І. Матірко, В. В. Поляков, І. М. Стариков, Ю. А. Ткаченко; Под ред. В. І. Ма-Тирке. - М.: Висш. шк., 1991.

11. Уткін Е. А. Профессия - менеджер. - М.: Економіка, 1992.

12. Філіппов А. В. Управління кадрами на підприємстві. - М.: Знание, 1985.

13. Щокін Г. В. Як працюють з людьми за кордоном. - К.: ВЗУУП, 1992.

14. Щокін Г. В. Система роботи з кадрами в народному господарстві. - К.: Знання, 1989.

15. Щокін Г. В., Попов А. Г. Організація роботи з кадрами в будівництві. - К.: Бу-дівельник, 1988.

16. Ефективність праці керівника. - М.: Економіка, 1982.

17. Ягодин Г. А. Престиж і характер інженерного праці / / ЕКО. - 1985. - № 12.

18. Fassler T. Gedankenzur Planung einer Management / / Ind. Organis. - 1986. - 45. - № 9. - S. 317-319.

19. Fisher CD Current and recurrent challenges in HRM / / J. Manag. - 1989. - 1. - № 2. - Р. 157-180.

20. Haley UCV, Stumpl SA Cognitive trails in strategic decision-making: linking theories of personalities and cognitions / / J. Manag. Stud. - 1989. - 16. - № 5. - Р. 477-497.

21. Hersey P., Blanchard HK Management of оrganizational behavior. Utilizing Human Resource / / Englewood Cliffa. - 4th ЕD. - NY: Pretice-Hall Luc., 1982.

22. Mirvis PH, Kanter DL Combatting cynicism in the work-place / / Math. prod. rev. - 1989. - 8. - № 4. - Р. 377-394.

23. Muller R. Fuhrung 2000: Kapital in High - Tech, Vertrauen in Mitarbeiter investieren / / IO Manag. Z. - 1990. - 59. - № 1. - Р. 36 - 46.

24. Skibicka B. Cnoty wspolczesnego zarzadzania wspolcz. probl. w teorii i prakt. zarz. Mater. konf. Szk. Let. Inst. organ. izarz. Szklarzka Poreba. wrzes. 1987 / / Pr. nauk. 4E Wroclawiu. - 1988. - № 455. - S. 59-62.

25. Srodes J. Mr. Diogenes, call your offiœ / / Finans. World. - 1989. - 158. - № 13. - Р. 24-26.