Основи кадрового менеджменту (2004)

Ділова гра Вступ на посаду начальника цеху

Мета ділової гри

Вироблення навичок аналізу й оцінки стану діяльності керівника в умовах невизначеності.

Вироблення вміння представляти себе трудовому колективу при першому знайомстві і правильно будувати розповідь про свій життєвий шлях і своєї позиції.

Вироблення вміння виділяти головні напрями своєї діяльності, визначати коло посадових осіб і обсяг управлінської інформації.

Новому начальникові цеху доводиться починати свою діяльність в умовах невизначеності. Успіх цієї діяльності залежить від того, наскільки він підготовлений аналізувати обстановку, виділяти головні напрями і приймати кваліфіковані рішення при наявному дефіциті часу, впливати на колектив для досягнення високих кінцевих результатів.

Начальник цеху активно бере участь у формуванні і розвитку колективу. Він впливає на суспільні відносини, сприяє активізації людського чинника, створення нормального психологічного клімату в колективі.

Всезростаючої обсяг впливу начальника цеху на трудовий колектив вимагає від нього вміння вчасно побачити проблему, проаналізувати її і визначити першочергові завдання, чітко усвідомити своє місце в структурі управління трудовим колективом.

Прихід молодого начальника цеху є важливою подією як для колективу, так і для нього самого. Як правило, у колективу цеху виникають питання: як зміниться обстановка в цеху? Які зміни відбудуться в повсякденному укладі трудової діяльності? Як зміняться стиль і методи керівництва?

Молодий керівник цеху також стурбований тим, як сприйме його колектив цеху, які стосунки складуться із заступниками, апаратом управління цеху і службами заводоуправління.

Вихідна інформація

Механоскладальний цех має велику номенклатуру різних виробів. У цеху чотири ділянки: механічний, верстатів з ЧПУ, слюсарний і складальний. Загальна чисельність працюючих - 250 чоловік.

Виробничі площі та технологічне обладнання дозволяють виконувати встановлені завдання. Проте останнім часом в цеху зросла плинність кадрів на механічному ділянці, має місце недокомплект наладчиків верстатів з ЧПК, почастішали випадки порушення трудової дисципліни. Порушувалися терміни ремонту і налагодження устаткування. Таке становище позначилося на результатах діяльності цеху. Так, за минулий рік цех всього двічі виконав планове завдання. За два останні роки змінилися два начальника ділянки і три майстри. У цеху відсутні змінно-добові завдання і звітність за кожну добу. (Для аналізу доцільно дати основні техніко-економічні показники цеху.)

Методичні рекомендації та порядок проведення ділової гри

Кожному учаснику ділової гри пропонується виконати роль начальника цеху і вирішити кілька завдань.

Завдання 1

Вашу кандидатуру висунули для участі в конкурсі на посаду начальника механоскладального цеху.

1. Як Ви уявляєте собі ситуацію, що склалася в цеху ситуацію?

2. Сформулюйте основні проблеми цеху і причини їх виникнення.

3. Розробіть пропозиції щодо фінансові показники бізнес плану докорінного поліпшення діяльності цеху.

4. Визначте послідовність реалізації пропонованих пропозицій (програму-мінімум, програму-максимум).

Завдання 2

Вас призначили на посаду начальника цеху. Перед Вами стоїть непросте завдання - познайомитися з колективом цеху. Підготуйте план свого виступу-знайомства:

1. Ваш життєвий шлях, сімейний стан, досягнення, Ваше минуле і сьогодення, улюблене заняття.

2. Що Вас спонукало погодитися обійняти посаду начальника цього цеху.

Завдання 3

1. Ваше ставлення до апарату управління та заступникам.

2. Якими Ви уявляєте собі нові обов'язки, права і повноваження? Як Ви збираєтеся делегувати права та повноваження заступникам?

Завдання 4

Перед начальником цеху в перший день його трудової діяльності на новій посаді завжди виникає безліч проблем.

1. Сформулюйте, з чого Ви почнете перший трудовий день на посаді начальника цеху.

2. Якими проблемами робите, в першу чергу?

3. З ким, на Вашу думку, необхідно зустрітися і поговорити?

4. Як і від кого слід вимагати документацію або інформацію?

Завдання 5

1. Визначте порядок роботи зі своїми заступниками.

2. Визначте порядок взаємодії з профспілками і трудовим колективом.

3. Визначте Ваші взаємини зі службами заводоуправління та колегами.

Завдання 6

Розробіть перспективний план своєї діяльності за рішенням вузлових питань і регламент власної роботи.

Підведення підсумків ділової гри

Кожен слухач має підготувати пропозиції щодо розв'язання кожної задачі:

оцінити ситуацію в цеху (завдання 1);

ясно і чітко сформулювати проблеми цеху;

^ Визначити практичні шляхи реалізації виявлених проблем; ^ провести виступ-знайомство з колективом цеху (завдання 2); ^ сформулювати стиль керівництва і роботи з апаратом управління (завдання 3, 5);

^ Скласти план першого трудового дня (задача 4);

^ Розробити і обгрунтувати план особистої роботи (завдання 6).

В обговоренні ділової гри "Вступ на посаду начальника цеху" бере участь вся група. Доцільно відпрацювати кожну задачу на основі дискусії і виробити спільні підходи.

Підсумки ділової гри підводить викладач. Слід звернути увагу на характерні недоліки при викладі відповідей на поставлені запитання, виділити основні думки. Відзначити , що вдалося слухачам дозволити у діловій грі і чого не вдалося; виділити основні точки зору щодо того, що повинні врахувати слухачі у своїй майбутній практичній роботі при підготовці до заняття нової посади. Відзначити внесок кожного учасника ділової гри у вирішення кожного завдання. Звернути увагу слухачів, що колектив цеху на перших порах діяльності нового начальника обов'язково буде порівнювати його з колишнім начальником цеху. Дії нового начальника цеху будуть сприйматися по-різному як рядовими працівниками, так і його найближчими помічниками. Необхідно надати слухачам допомогу в питаннях самоаналізу діяльності та внесення необхідних коректив у стиль керівництва.