Основи кадрового менеджменту (2004)

Література

1. Баткаева І. А., Митрофанова Е. А. Управління зайнятістю населення: Учеб. посібник. - М.: Изд-во ГАУ, 1995.

2. Белкин Е. В. Людський фактор суспільного виробництва. - М.: Думка, 1989.

3. Грачев М. В. Суперкадри: управління персоналом і міжнародні корпорації. - М.: ДелоЛТД, 1993.

4. Дорошенко Л. С. Керування трудовими ресурсами. - К.: МАУП, 1997.

5. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджменту: Пер. з англ. - М.: Дело,

1992.

6. Населення та трудові ресурси: Справочник / Сост А. Г. Новицький. - М.: Думка, 1990.

7. Пашков А. С., Іванкіна Т. В., Магніцький Е. В. Кадрова політика і право. - М.: Юрид. лит., 1989.

8. Петюх В. М. Ринок праці та зайнятість: Навч. посіб. - К.: МАУП, 1997.

9. ПронніковВ. А., Ладанова. Д. Управління персоналом в Японії. - М.: Наука, 1989.

10. Рубан Г. С. Робота з кадрами на виробництві. - К.: Техніка, 1990.

11. Савельєв А. Я., Зуєв В. М., Галаган А. И. Вища освіта. - М., 1990.

12. Збірник ділових ігор, конкретних ситуацій і практичних завдань: Метод. посібник / В. І. Матірко, В. В. Поляков, І. М. Стариков, Ю. А. Ткаченко; Под ред. В. І. Ма-Тирке. - М.: Висш. шк., 1991.

13. Татарник А. А. Управління кадрами в корпораціях США, Японії, Німеччини. - М.: ВНІЕНТІ, 1992.

14. Туленко Н. В. Введення в теорію і практику менеджменту: Учеб. посібник. - К.: МАУП, 1998.

15. Управління трудовими ресурсами: Справ. посібник. - М.: Економіка, 1987.

16. Щокін Г. В. Організація і психологія управління кадрами за кордоном. - К: Знання, 1989.

17. Щокін Г. В. Організовані форми забезпечення підприємств і будов кадрами. - К.: Знання, 1989.

18. Bommel S. Vingt - cing Bonnes raisons diaccueillr des stagiaires / / Usine nouv. - 1989. - № 2242. - S. 127-128.

19. Deschecmaikere F. De L'outplacement / / Personnel. - 1989. - № 308. - Р. 59-65.

20. Duffy PY The employes polygraph protection act of 1988 / / CUPA J. - 1989. - 40. --

№ 2. - Р. 29-42.

21. Ferm EF, Avila RA, GrewalD. Salestforce turnover: those who left and those who stayed / / Ind. Market. Manag. - 1989. - 68. - № 1. - Р. 1-9.

22. Gould C. R The rate for the job / / Rec. Manag. J. - 1989. - 1. - Р. 12-18.

23. Lee RA, Piper J. The graduate promotion process: understanding the "soft" side / / Pers. Rev. - 1989. - 18. - № 3. - Р. 36-47.

24. Lysons K. Moment in purchasing - making it management / / Purchas. and Supply Manag. --

1989. - № 9. - Р. 34-36.

25. Schoess C. Heir haben wir noch Notivations - Peserven / / Ind. Organis. - 1977. - 46. --

№ 2. - S. 77-80.

26. Steff M. Human relations in indystry / / Omega. - 1986. - 4. - № 6. - Р. 636-642.

27. Suruki N. / / Manag. Japan. - 1986. - № 2. - Р. 17-30.

28. Urbanova J. Prognoza struktury pracovni doby ye vyspelych Kapitalisticrych zemich / / Trend. - 1989. - 21. - № 4.

29. Vollmer R. Personalmarketing-Uberlebensfrage fur Klein-und Mittelbetriebe / / Ostwestfal. Wirt. - 1989. - 44. - № 12. - S. 38.

30. Walker JW Let's get realistic about career pathes / / Hum. Resour. Manag. - 1976. - 15. - № 1. - Р. 7.