Основи кадрового менеджменту (2004)

Глава 5 Основи професійної орієнтації

На рубежі ХХ століття індустріальний прогрес, звернувши інтереси суспільства до виробничої діяльності, сприяв зародженню професійної орієнтації. Тут піонером виступив автор книги "Вибір професії" Парсон, що організував у Бостоні (США) спеціальне бюро, до завдань якого входило: • допомогти особистості за допомогою психологічних тестів отримати інформацію про

своїх психічних властивостях і здібностях; ^ ознайомитися з вимогами, які висуваються різними професіями до психофізичної організації людини; ^ порівнявши ці дві групи відомостей, дати раціональну рекомендацію.