Основи кадрового менеджменту (2004)

Професійна освіта

Професійна освіта передбачає професійну інформацію, професійну пропаганду та професійну агітацію. Його мета - повідомити учням певний обсяг відомостей про найбільш масових професіях народного господарства, інформувати їх про способи та умови оволодіння ними; пропагувати суспільну значимість професій, в яких в даний час відчуває гостру потребу господарство економічного регіону [3]. Розрізняють також професійне виховання, під яким розуміють виховання у школярів професійно важливих якостей особистості: професійного обов'язку і честі, відповідальності, професійної гордості, етики та ін

Професійна інформація як окремий щодо самостійний елемент професійної освіти та профорієнтації в цілому являє собою систему організації та проведення навчально-виховної роботи, спрямованої на засвоєння учнями необхідних знань про соціально-економічних, психологічних і психофізіологічних умов правильного вибору професії. Перерахуємо елементи профінформаційні роботи системи [7].

• профінформаційні урок, завданнями якого є активізація інтересу учнів до вивчення та вибору професій; виховання у підлітків відповідального й активного ставлення до свідомого вибору професії; виявлення правильної мотивації вибору професійної діяльності; сприяння розвитку пізнавальної активності та самостійності учнів; стимулювання школярів до самовиховання професійно значущих якостей з метою професійного самовизначення та становлення особистості.

^ Професіографічної зустріч, яка є одним з шляхів вивчення професій учнями і представляє собою зустріч представника певної професії зі школярами. У ході професіографічної зустрічі учні разом з представником професії проводять психологічний аналіз змісту професійної праці, описують вимоги професії до психологічній сфері особистості. За допомогою учнів представник професії розкриває соціально-економічні та технологічні аспекти професійної діяльності, а також психологічну структуру своєї професії і аналізує себе як фахівця, відповідаючи на поставлені ним же питання: Чим йому подобається обрана професія? Завдяки чому йому вдається домагатися високої продуктивності в праці? Чому ця професія подобається не кожній людині? Чому в цьому виді професійної праці деякі люди не справляються з окремими завданнями або виконують їх погано?

^ Професіографічної екскурсія, залишок бізнес план завдання якої полягає в тому, щоб, з одного боку, ознайомити учнів зі структурою сучасного виробництва, його технікою, технологією, організацією праці, з пристроєм і принципами дії машин, із застосуванням та використанням в технології виробництва знань про різних природних закономірностях , а з іншого - навчити їх самостійно аналізувати професії в профорієнтаційних цілях. Іншими словами, професіографічної екскурсія - це форма організації пізнавальної діяльності учнів, спрямованої на отримання і аналіз професіографічної інформації безпосередньо в конкретних умовах професійної діяльності людей.

^ Професіографічної дослідження, що грунтується на організації самостійної діяльності учнів і передбачає самостійне добування інформації про дану професії певними групами школярів з метою складання профорієнтаційної характеристики даного виду професійної діяльності. Професія вивчається по п'яти аспектів, відповідно до яких учнів розбивають на п'ять груп: перша досліджує загальні відомості про професію, друга - характеристику процесу праці, третє - санітарно-гігієнічні умови праці, четверта - вимоги професії до фізичної і психологічної сфери людини, п'яте - вимоги до професійної підготовки.

Важливу роль в організації та проведенні профорієнтаційної роботи з учнями відіграють навчально-методичні кабінети профорієнтації в школах і профтехучилищах. У роботу кабінету професійної орієнтації входить інформування учнів про різні галузі господарства; ознайомлення з найбільш поширеними професіями; виявлення та розвиток професійних інтересів, схильностей, здібностей учнів до певних видів трудової діяльності; формування в учнів професійних намірів, відповідних психофізіологічних якостей особистості і враховують потреби суспільства в кадрах; організація консультацій для учнів з питань вибору професії, працевлаштування та продовження освіти; проведення зборів, лекцій, зустрічей, індивідуальних консультацій з вчителями та батьками учнів; вивчення та узагальнення передового досвіду з профорієнтації школярів; здійснення зв'язку з трудовими колективами та громадськістю з питань професійної орієнтації [4].