Основи кадрового менеджменту (2004)

Профессіографія і профессіологія

Профессіографія - одна з основних галузей профессіологіі, яка вивчає професійну діяльність людей. Завдання профессіологіі: опис професій чи спеціальностей, основних вимог, які вони пред'являють до людини, її психофізіологічних якостей, а також виявлення факторів, що обумовлюють успішність або неуспішність діяльності людини, задоволеність нею [3].

У профессіологіі розрізняють поняття "професія", "спеціальність" і "кваліфікація".

Професія - це певний вид трудової діяльності, що виникає в процесі суспільного розподілу праці і що вимагає для його виконання певних здібностей, спеціальних теоретичних знань і практичних навичок. Професія визначається характером створюваного продукту, використовуваних знарядь і специфічними умовами виробництва в даній галузі (наприклад, токар, стругальник, фрезерувальник, шліфувальник, слюсар, коваль, штампувальник, зварювальник). Спеціальність є підвид професії, що визначається подальшим розподілом праці в межах однієї професії (наприклад, слюсар-складальник, слюсар-інструментальник, слюсар-ремонтник і т. д.).

Кваліфікація працівника визначається рівнем спеціальних знань, практичних навичок і характеризує ступінь складності виконуваного робочим конкретного виду роботи. До кваліфікованим робочих кадрів відносяться працівники, які володіють теоретичними знаннями і практичними навичками, які вимагають відповідного навчання та атестації.

Комплексне, систематизоване, багатостороннє опис конкретного виду роботи, призначене для психологічного вивчення праці та використання в подальшій практичній діяльності, називають професіограми [3]. Професіограми застосовують для ознайомлення учнів і працевлаштовує з різними професіями в процесі професійного інформування та освіти.

Професіограми основних робочих професій містять дані про процес роботи, відомості про що вимагається професійної і загальноосвітньої підготовки, гігієнічні і фізіологічні особливості, медичні протипоказання, перспективи професійно-кваліфікаційного зростання, економічні дані та ін Важлива роль у розвитку та вдосконалення організації професійної орієнтації школярів, організації розробки професіограм належить інженерам з підготовки кадрів підприємств і організацій, організаторам профорієнтаційної роботи.

Загальний план опису професії (професіограму) містить наступні розділи:

1. Загальні відомості про професії, спеціальності (найменування професії, потреба у даних спеціалістах, форми професійної підготовки, робочі місця, які можна зайняти після придбання професії).

2. Зміст і умови роботи (використовувані матеріали, робочий інструмент, процес роботи і його результати, рівень механізації і автоматизації, необхідні для роботи знання, уміння, навички, характер і умови праці).

3. Людина в процесі роботи (привабливі сторони роботи і її труднощі, ступінь відповідальності та елементи творчості, психофізіологічні якості і медичні протипоказання, позитивні і негативні наслідки роботи для людини).

4. Соціально-економічні особливості професії (система оплати праці та соціальне забезпечення, культурно-побутові умови, перспективи професійного зростання, географія професії та ін.)

Важливою складовою професіограми є псіхограмма, де описуються психологічні особливості професії. Кожна конкретна професія зумовлює кількісне та якісне вираження окремих психічних

утворень (відчуттів, сприйняття, пам'яті, мислення, уяви, мови, уваги, волі тощо), їх взаємозв'язок та взаємодія в процесі виконання виробничих операцій, що обумовлює наявність певних здібностей. Псіхограмма покликана відобразити це своєрідність і дати зрозуміти людині, які вимоги до психіки і особистості пред'являє що його цікавить професія.