Основи кадрового менеджменту (2004)

Безперервне навчання робітників

Щоб забезпечити безперервне професійне та економічне навчання робітників на виробництві, організують такі його види:

підготовку нових робітників на виробництві;

перепідготовку кваліфікованих робітників; ^ навчання робітників другим (суміжним) професіям; ^ підвищення кваліфікації робітників.

Ці види навчання можуть проводитися в курсовій або індивідуальній формі. Коротко розглянемо кожен вид.

Підготовка нових робітників на виробництві - це початкове професійне та економічне навчання осіб, прийнятих на роботу учнями робітничих професій. Воно здійснюється за професіями з урахуванням і на основі індивідуального психофізіологічного відбору осіб, найбільш відповідають за індивідуальними даними конкретного виду професійної підготовки. Тривалість навчання нових робочих встановлюється в залежності від кваліфікаційної складності робіт з даної професії до шести місяців, а для особливо складних видів робочих професій - до одного року.

Підготовка нових робітників на виробництві проводиться за курсовою та індивідуальною формами навчання. При курсовій формі теоретичне навчання здійснюється в навчальній групі чисельністю 10-30 осіб (у навчальних закладах - 25-30 осіб). Виробниче навчання проводиться в два етапи: на першому - у навчальній групі під керівництвом майстра виробничого навчання в навчальному цеху (на ділянці), а на другому - на робочих місцях в цехах підприємства в складі навчальної групи (не менше 10 осіб) під керівництвом майстра виробничого навчання або індивідуально під керівництвом не звільненого від основної роботи висококваліфікованого робітника - інструктора виробничого навчання. При індивідуальній формі навчання учень робочої професії вивчає теоретичний курс програми самостійно і за допомогою викладачів-консультантів, а виробничі вміння та навички набуває на робочому місці під керівництвом інструктора виробничого навчання. У процесі підготовки нових робочих особливо складних професій необхідно направляти їх на виробниче навчання на навчальні полігони або заводи, які випускають нову техніку із застосуванням нової технології.

Підготовка нових робітників на виробництві (і теоретична, і виробнича) повинна проводитися в робочий час (тривалість робочого дня встановлена законодавством про працю для відповідних категорій працівників) і закінчуватися здачею кваліфікаційних іспитів та видачею відповідних свідоцтв.

Перепідготовка (перенавчання) кваліфікованих робітників за рішенням адміністрації може здійснюватися з відривом або без відриву від роботи в курсовій або індивідуальній формі. Навчальні плани і програми для перепідготовки кваліфікованих робітників і терміни їх навчання розробляються і затверджуються підприємствами у відповідності з навчальними планами та програмами для підготовки нових робітників. З урахуванням фактичного рівня професійних і економічних знань, умінь і навичок допускається скорочення програм та тривалості навчання. Перепідготовка (перенавчання) робочих закінчується здачею кваліфікаційних екзаменів і видачу свідоцтв встановленого зразка.

Навчання робітників другим (суміжним) професіям - професійне та економічне навчання осіб, які вже мають професію, для отримання нової, з початковим або вищим рівнем кваліфікації. Перелік професій друге, форми навчання їм, порядок розробки та затвердження навчальних планів і програм, види контролю знань після завершення навчання визначаються підприємствами за аналогією з перепідготовкою кваліфікованих робітників.

Підвищення кваліфікації робітників - це безперервне організоване їх навчання, спрямоване на вдосконалення професійних та економічних знань, умінь і навичок.