Основи кадрового менеджменту (2004)

Література

1. Беліхін В. Г. Перепідготовка господарських кадрів: економічний аспект. - М.: Знание, 1988.

2. Большакова Г. К. США: Роль корпорацій і держави в підготовці кадрів. - М.: Наука, 1987.

3. Боровський А. Б., Потапенко Т.М., Щекин Г. В. Система методів професійної орієнтації: Учеб.-метод. посібник: У 2 кн. - К.: МЗУУП, 1993.

4. Звонцов А. Я. Система безперервного навчання кадрів на виробництві. - К.: ВЗУУП, 1990.

5. Як працюють японські підприємства. - М.: Економіка, 1989.

6. Коломінський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту. - К.: МАУП, 1996.

7. Корсак К. В. Світова вища освіта: порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів: Монографія / За заг. ред. Г. В. Щокіна. - К.: МАУП / МКА, 1997.

8. Кочеткова І. Перепідготовка кадрів у промисловості / / Соц. праця. - 1990. - № 3.

9. Левченко Т. І. Сучасні дидактичні концепції в освіті: Монографія. --

К.: МАУП, 1995.

10. Луговий В. І. Педагогічна освіта в Україні. - К.: МАУП, 1994.

11. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджменту: Пер. з англ. - М.: Справа, 1992.

12. Монд Я. "Тойота": методи ефективного управління: Пер. з англ. - М.: Економіка, 1989.

13. Носаченко І. М. Ігрові методи навчання в економіці. - К.: МАУП, 1995.

14. Керівник в апараті державного управління. - К.: Наук. думка, 1988.

15. Русинов Ф. М., Бугреева Т. В. Організація навчання господарських керівників .- М.: Економіка, 1986.

16. Збірник ділових ігор, конкретних ситуацій і практичних завдань: Метод. посібник / В. І. Матірко, В. В. Поляков, І. М. Стариков, Ю. А. Ткаченко; Под ред. В. І. Ма-Тирке. - М.: Висш. шк., 1991.

17. Тести і методики ділових ігор для менеджера / Сост. А. Б. Боровский, И. А. Граб --

ська. - К.: МЗУУП, 1994.

18. Щокін Г. В. Як працюють з людьми за кордоном. - К.: ВЗУУП, 1992.

19. Щокін Г. В., Попов А. Г. Організація роботи з кадрами в будівництві. - К.: Будівельник, 1988.

20. Campbell C., Cheek G. Putting training to work / / J. Eur. Ind. Train. - 1989. - 13. - № 4. - Р.32-36.

21. Hyrvikallio M. The engineering profession / / Eff. Eng. Educ. - Helsinki, 1988. - Р. 91-96.

22. Kihlman T. Profile and the engineer of 2001 / / Eff. Eng. Educ. - Helsinki, 1988. - Р. 81-90.

23. Makin P., Robertson I. / / Person. Manag. - 1986. - № 11. - Р. 38-40.

24. Mallory G., Molander C. Managing in the front line: the changing role of supervisors / / J. Gen. Manag. - 1989. - 14. - № 3. - P. 35-45.

25. Management Today. - 1987. - № 3.

26. Michel J. Women in engineering education / / Eff. Eng. Educ. - Helsinki, 1988. - Р. 146.

27. Porter J., Muller H., Rehder R. The making of managers: an American perspective / / J. Gen. Manag. - 1989. - 14 .- № 4. - Р. 62-74.

28. Schwingen E. Personal an Hoschulen 1980 bis 1987 / / Wirt. und Statist. - 1989. - № 10. - S. 635-641.

29. Zwischenbilanz der Konzertierten Aktion Weiterbildung / / Inf.-Bild. Wiss. - 1989. - № 11. - S. 155-157.