Основи кадрового менеджменту (2004)

Література

1. Венедиктова В. І. Про ділову етику та етикет. - М.: Прогрес-Академія, 1994.

2. Войченко Е. Г. Планування та організація роботи відділу кадрів. - К.: Вища шк., 1986.

3. Воробьев Л. И., Щокін Г. В. Діловодство, облік і звітність в кадровій службі: У 3 ч. - К.: ВЗУУП, 1990.

4. Громова О. Н., Мішин В. М. Організація управлінської праці. - М.: Изд-во ГАУ, 1993.

5. Єгоршин А. П. Управління персоналом. - Н. Новгород: Німб, 1997.

6. Іванівська Л. В., Свистунов В. М. Забезпечення системи управління персоналом на підприємстві. - М.: Изд-во ГАУ, 1995.

7. Зайцев Г. Г., Файбушевіч С. І. Управління кадрами на підприємстві: персональний менеджмент. - СПб.: Изд-во УЭФ, 1992.

8. Наукова організація праці в управлінні виробничим колективом: загальногалузеві науково-методичні рекомендації. - М.: Изд-во НІІТруда, 1991.

9. Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення: Підручник. - 5-те вид. - К.: МАУП, 2002.

10. Пушкарьов Н. Ф. Робота з кадрами: організаційне та технічне забезпечення. - М.:

Знання, 1986.

11. Рубан Г. С. Робота з кадрами на виробництві. - К.: Техніка, 1990.

12. Управління персоналом організації: Підручник / Под ред. А. Я. Кибанова. - М.:

ИНФРА-М, 1997.

13. Шмідт Г. Основи кадрового планування. - М., 1992.

14. Щокін Г. В. Види обліку та звітності у відділі кадрів. - К.: Знання, 1989.

15. Щокін Г. В. Організація діловодства відділу кадрів. - К.: Знання, 1989.

16. Щокін Г. В. Організація діловодства, обліку і звітності в кадровій службі. - К.: МЗУУП, 1992.

17. Економічна інформатика і обчислювальна техніка: Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 1993.