Новини

Фінансове забезпечення запровадження органічного землеробства в карпатському макрорегіоні

24.12.2010 15:16 · Фінанси
Організація виробництва екологічно чистої продукції землеробства потребує відповідного фінансового забезпечення. Проте на сьогодні в Карпатському макро-регіоні не вироблено механізму та не визначено напрямів і джерел фінансування виробництва органічної продукції.

Фундаментальне дослідження фінансово-монетарної сфери України

23.12.2010 15:49 · Фінанси
Змінюються епохи, утверджуються традиції, трансформуються системи, та хоч би який еволюційний відрізок часу брався для емпіричного дослідження, аналіз показує, а практика підтверджує існування основної, серцевинної частини парадигми стратегії розвитку, зміст якої базується на економічних чинниках, що є визначальними в загальній сутності суспільного поступу.

Інноваційне управління ресурсним обміном в економічних системах

23.12.2010 15:09 · Фінанси
Останнім часом дедалі більшої актуальності набувають питання інноваційної діяльності як окремих підприємств, так і економіки країни. Головну проблему, що гальмує розвиток інноваційної діяльності, науковці та практики справедливо вбачають у джерелах початкового капіталу. При цьому дослідники не приділяють належної уваги питанню збереження вже наявних ресурсів. Стрімке збільшення номенклатури товарів, обумовлене науково-технічним прогресом, постійне залучення в оборот нових видів інформаційних і нематеріальних ресурсів, а також час як самостійний вид ресурсу, потребують сучасного наукового осмислення проблем ресурсного обміну.

Особливості ресурсного забезпечення банківського іпотечного кредитування

23.12.2010 14:59 · Фінанси
Однією з основних проблем довгострокового іпотечного кредитування в Україні залишається формування ресурсів у найефективніших формах. Можливості залучення ресурсів із ринку капіталу визначаються наявністю надійних фінансових інструментів або схем, що забезпечують кредиторам одержання ресурсів у необхідних обсягах, які узгоджуються між собою за строками й вартістю залучення, зі строками і процентними ставками кредитних активів. У світовій практиці відомі різноманітні моделі фінансування іпотечного кредитування, або "моделі іпотечних механізмів", "моделі іпотеки", "моделі організації іпотечного кредитування", "моделі рефінансування іпотечних кредитів" тощо. Цей перелік назв фактично того самого явища свідчить про те, що немає єдиної думки щодо розуміння сутності зазначених моделей. Серед науковців, які досліджують окреслені проблемні питання, варто згадати американців Е. Девідсона, Е. Сандерса, Л. Вольфа, Л. Хейра, європейців О. Штьокера, Л. Тіма, російських вчених М. Мінца, І. Разумову, українських вчених О. Гринько, О. Євтуха, С. Кручка, О. Любуня, Н. Погорєльцеву та інших. Тому вважаємо за потрібне розглянути джерела й відповідні їм інструменти формування ресурсів для здійснення банками іпотечного кредитування в цілому.

Теоретико-методологічні основи концепції розвитку фінансових ринків в умовах глобальної кризи

23.12.2010 14:44 · Фінанси
Світову фінансову кризу, яка триває вже другий рік, за масштабами й наслідками впливу більшість економістів уже нині порівнюють із кризами 30-х та 70-х років XX ст. Проте оцінити й передбачити її реальні наслідки поки ще не може ніхто, адже в економічному світі не існує чіткого, визнаного всіма експертами бачення подальшого розвитку ситуації. Теорії, що постійно виникають, прогнозують різноманіття наслідків: від банкрутства кількох сотень компаній (у світовому масштабі), що призведе до, оздоровлення економіки та її подальшого розвитку, до глобального краху фінансової системи, економіки й політичного устрою світу.

Функції іноземних інвестицій

22.12.2010 18:42 · Інвестування
Іноземні інвестиції є об'єктивною необхідністю, обумовленою системою участі економіки країни в міжнародному поділі праці і переливом капіталу в галузі, які вільні для підприємництва. Необхідно активно залучати іноземні інвестиції, створюючи сприятливий інвестиційний клімат. В той же час існують і інші погляди про небажаність широкого доступу іноземного капіталу в українську економіку

Кондиционеры и их виды

21.12.2010 18:46 · Освіта
Кондиционер - это прибор, который помимо классического снижения температуры микроклимата в квартире, используется тоже для согрева в холодную пору, проветривания комнат, высушивания, а также дополнительной очистки воздушного пространства с помощью встроенных или дополнительно установленных фильтров.

Покупаем мебель в MEBELBY

16.12.2010 01:21 · Освіта
Любую понравившуюся мебель есть шанс приобрести воспользовавшись предложениями MEBELBY: кухонные гарнитуры, мягкую мебель, спальни, мебель для офиса

Правила выбора мебели для дома

15.12.2010 13:59 · Освіта
Каждого человека в быту окружает немало вещей, которые формируют его стиль. Это одежда, аксессуары , бытовая техника, другие вещи, делающие его среду обитания комфортной .