Новини

Бюджетний кодекс України в контексті бюджетної реформи

30.12.2010 10:48 · Освіта
Бюджетна система є основною ланкою економіки країни, зокрема, бюджет виступає Дієвим інструментом державного регулювання економічного розвитку. Саме тому ключовою серед структурних реформ, що були започатковані й реалізуються з часу незалежності України, є бюджетна реформа, яка залишається актуальною й сьогодні.

Інституціональний підхід до розв'язання проблем бухгалтерського обліку в Україні

29.12.2010 15:12 · Фінанси
У № 5/2009 науково-практичного журналу "Бухгалтерський облік і аудит" статтею народного депутата України І. Бєлоусової "Розвиток бухгалтерської професії як важливий чинник подолання економічної кризи в Україні" відновлено дещо призабуту дискусію щодо розвитку системи регулювання бухгалтерського обліку і професії бухгалтера в Україні.

Північний інвестиційний банк в Україні

29.12.2010 14:52 · Фінанси
Північний інвестиційний банк (ПІБ) був заснований у 1975 році п'ятьма пів- нічноєвропейськими країнами — Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією і Швецією — як міжнародна фінансова установа з метою активізації фінансового співробітництва в Північноєвропейському регіоні та створення нових умов для економічного зростання країн-засновниць. Банк входить до Північної фінансової групи, яку утворюють Північний фонд розвитку, Північна екологічна фінансова корпорація, Північний фонд проектів і безпосередньо ПІБ.

Економічний зміст і складові митної системи держави

28.12.2010 15:37 · Фінанси
Неупереджений аналіз вісімнадцятирічного досвіду формування митної системи України дає змогу зробити висновок, що воно здійснювалося без належного наукового обгрунтування, в умовах відсутності стратегічних пріоритетів, конкретних цілей та комплексної програми розвитку цієї надзвичайно важливої для держави й суспільства сфери. Це легко пояснити, адже створення митних систем у більшості країн світу відбувалося поступово, еволюційним шляхом, паралельно з розвитком світогосподарських зв'язків і міжнародної торгівлі. Перед нашою державою стояло складніше завдання — формування митної системи, завдань, цілей та інструментів митної політики в максимально стислі строки.

Особливості формування державного боргу та управління його складовими в період фінансової кризи

28.12.2010 15:10 · Фінанси
Провідні економісти світу характеризують нинішню фінансову кризу, передусім, як боргову, або кризу надмірної заборгованості. Значні обсяги запозичень банків, корпорацій, фізичних осіб і окремих держав призвели до утворення у світовому вимірі піраміди боргових зобов'язань, яка почала руйнуватися після зниження вартості застави, під яку залучалися вказані позики. У США — країні, яка розпалила багаття світової фінансової кризи, за останні 20 років сукупна заборгованість усіх секторів економіки (враховуючи внутрішню і зовнішню) зросла зі 150 % до 355 % ВВП. Для боротьби з наслідками фінансової кризи у світі вживалися рішучі заходи, спрямовані на стимулювання національних економік, розширення банківської ліквідності, поповнення капіталу фінансових установ, захист заощаджень і вкладів.

Проблемні аспекти нормативно-правового регулювання відносин позики

27.12.2010 15:23 · Фінанси
У теорії держави і права регулятором будь-яких відносин є закон, що являє собою загальнообов'язкові правила поведінки, відображені в актах законодавства. Чітке розмежування сфер дії актів законодавства забезпечує регламентацію відносин у суспільстві та можливість застосування санкцій до суб'єктів, які порушили їхні вимоги.

Вплив бюджетно-податкової політики на трансформацію ринкових структур в Україні

27.12.2010 15:04 · Фінанси
Розвиток конкурентного середовища в національній економіці значною мірою пов'язаний із адекватною державною політикою у сфері формування системи заходів, що спричиняє трансформацію монополізованих ринкових структур у високо конкурентні. Держава як суб'єкт ринкових відносин, з одного боку, може підтримувати економічно виправданий рівень інтенсивності конкуренції через систему відповідних інститутів, а з другого — створювати певні перешкоди у вигляді адміністративних бар'єрів для діяльності окремих суб'єктів ринку.

Методика внутрішньогосподарського контролю в Пенсійному фонді

25.12.2010 16:09 · Пенсія
Невід’ємною функцією управлінської роботи в будь-якій організації є внутрішній контроль. В умовах реформування пенсійної системи важливого значення набувають сучасні методи ефективного управлінського контролю за діяльністю в Пенсійному фонді. Відсутність загальної відповідної методично-нормативної бази потребує формування власної методики внутрішньогосподарського контролю в управліннях органів Пенсійного фонду.

Методологічні засади ідентифікації кризових явищ на ринку фінансових інвестицій України

25.12.2010 15:57 · Фінанси
Вплив на світову економіку локальних криз пов'язаний із масштабами національної економіки, охопленої кризою, і ступенем залучення іноземних інвесторів у фінансову систему цієї країни.

Світові тенденції та особливості розвитку прямих іноземних інвестицій

24.12.2010 15:37 · Фінанси
Унаслідок глобалізації процесів інвестування сьогодні реалізуються фінансово- інвестиційні схеми, в яких задіяні практично всі учасники ринку — фізичні особи, корпорації, уряди, міжнародні організації. В результаті не тільки істотно коригується інвестиційна практика, а й певним чином дискредитується традиційна інвестиційна теорія.